***

 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi (IECSES)
(19-22 Ekim 2017, Kemer-Antalya/TÜRKİYE) 


Aşk davasını bana kılma, sahte aşık, 

Aşık olsan, bağrın içinde göz kanı yok, 
Muhabbetin şevki ile can vermese,
Boşa geçer ömrü onun, yalanı yok. 
Hoca Ahmet Yesevi 

Değerli bilim dostları, 

Günümüzde bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan çatışmalar her geçen gün şiddetlenerek dünya barışını daha çok tehdit eder bir hal aldı. Böyle bir ortamda, 2016 yılının UNESCO tarafından Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesini de dikkate alarak, kongremizin beşincisini Ahmet Yesevi'nin medfun olduğu Türkistan şehrine taşıyor ve "Ahmet Yesevi'nin izini sürmek: Küresel bir uzlaşı, hoşgörü ve dayanışma arayışı" başlığı altında gerçekleştiriyoruz. 

Böylelikle kongremizde, hem Ahmet Yesevi'nin Türk Kültür ve İnanç dünyasına katkılarını hem de yukarıdaki dörtlükte en vazıh ifadesini bulan evrensel anlayış, sevgi, huzur, barış ve mutluluk öğretilerine dair önermelerini tartışmaya açmak istiyoruz. Ayrıca kongremizde her zamanki gibi başta Spor Bilimleri ve Kültür Araştırmaları olmak üzere, Eğitim Bilimleri, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar ve diğer Sosyal Bilimler alanlarındaki güncel araştırmalara dair tebliğlerin oluşturacağı zengin çok-disiplinli tartışma ortamını sağlamayı amaçlıyoruz.
 

Kongremizi, yine birçok ilave etkinlikle zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Bu çerçevede, kültürel etkinlikler, uygulamalı etkinlikler, söyleşiler, paneller, çalıştaylar ve konferanslar organize etmeyi, bir dizi önemli kültürel ziyaretle de kongremizi renklendirmeyi planlıyoruz. Bunların yanı sıra, katılımcı kişi ve kurumlardan gelecek öneri, katkı ve talepleri de değerlendirmeye alacağız.

İrtibat: info@iscs-conference.org     


Kongrede s
unulan bütün bildiriler (yazarlarının talep etmesi halinde), sporla ilgili olanlar International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) dergisinde; eğitimle ilgili olanlar International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) ve diğer alanlarla ilgili olarlar ise International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) dergisinde yayımlanacaktır.*


* Dergilerde yayımlanması istenilen bildirilerin tam metninin ilgili derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanarak, 10 Mayıs 2016 tarihine kadar  turkmenm@yahoo.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildirilere, kongrede sunulduktan sonra son hali verilmeli ve sunumdaki tartışma, öneri ve eleştiriler dikkate alınmalıdır. 10 Mayıs tarihinden sonra gönderilen bildiri tam metinleri yayımlanmayacak olup, ancak ilgili derginin normal sayılarında değerlendirilmek üzere bu dergilere gönderilebilecektir. 

  AfisLogo

Bilim Kurulu Tarafından Onaylanan Son 5 Bildiri


No

Ülke Sunum Yazarı Kurum Başlık Sunum Türü Kabul Tarihi Author
1 Turkey Esra G. KAYGISIZ Giresun Üniversitesi Y Kuşağı Davranışları, Sosyal Medya Etkileşimi, Mobil Uygulamalar Üçgeninde Kurumsal İtibar Yönetimi Virtual / Sanal 2016-04-03 18:54:18 1 - Esra G. KAYGISIZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
2 Türkiye Arş. Gör. Gülfem KURT Gazi Üniversitesi Çeviri ve Yabancı Dil Öğretimi Oral / Sözel 2016-04-01 11:23:41 1 - Arş. Gör. Gülfem KURT
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
3 Turkey Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ TÜBİTAK Türkiye'nin Küresel Meydan Okuması; Enerji Meselesi ve Fırsatlar Oral / Sözel 2016-03-31 17:23:56 1 - Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
4 Turkey Prof. Dr. Dana BADAU University of Medicine and Pharmacy of Tirgu Mures, Romania Department of Human Movements Science Active and adventure lifestyle - from theory to practice Oral / Sözel 2016-03-31 17:23:47 1 - Prof. Dr. Dana BADAU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
5 Turkey Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bireyin toplumsallaşma sürecinde spor Oral / Sözel 2016-03-31 17:23:29 1 - Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -

Onaylanan tüm bildiriler listesi >>>