****

 

Değerli Meslektaşlarımız, 

 

2012 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışındaki akademisyenlerin destekleri ve farklı üniversitelerin ev sahipliğinde gerek yurt içinde ve gerekse de yurt dışında organize ettiğimiz Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi (iscs-conference.org)’ nin dokuzuncusunu Çek Cumhuriyeti- Prag’da 11-14 Eylül 2023 tarihleri arasında  siz değerli akademisyenlerin katılımlarıyla ve destekleriyle ÇEVRİMİÇİ ve YÜZYÜZE seçenekleriyle gerçekleştireceğiz.

Kongremiz, Spor ve Sağlık Bilimleri, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Eğitim Bilimleri ile Dil ve Edebiyat Bilimlerini kapsamakta, uluslararası alanda bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve bilimde yapılan çalışmalara uluslararası düzeyde katkı sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca kongremizde lisans, lisansüstü öğrencilerini ve bilime katkı sağlayan değerli akademisyenleri bir araya getirmeyi ve yapılan çalışmalara eleştirel gözle bakılmasını sağlayan bilimsel ortamların oluşturulduğu akademik atmosfer eşliğinde sunumların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca güncel konular ile davetli konuşmacılarımızı siz değerli camiamızla buluşturarak bilgi paylaşımını üst seviyede tutmayı amaçlamaktayız. 

Kongremizi zenginleştirecek her türlü bilimsel ve uygulamalı çalışmalara dair talep veya önerilerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. ıletişim: info@iscs-a.org 

Katılımcıların talep etmesi durumunda kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri International Journal of Sport Culture and Science  (IntJSCS), Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları  (UGEAD) dergilerinin yazım kurallarına uygun ve hakem onayından geçmesi halinde yayınlanacaktır.

Bildiri özet gönderimleri 01 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve  30 Agustos 2023  tarihinde sona erecektir. Kongre erken kayıtları da 20 Haziran 2023 tarihinde sona erecektir. 

Başvuru yapılan bildiriler hakem değerlendirmesine tabi olup hakemlerin raporları doğrultusunda kabul veya red verilecektir.

Kongrede sunulan tüm bildirilerin özetleri ve talep edilmesi halinde tam metinleri ISBN numarası verilmiş Kongre Özet ve Tam Metinler Kitaplarında yayımlanacaktır. Ayrıca talep olması halinde dergi kurallarına uyumu olması ve hakem değerlendirmesinden olumu geçmesi neticesinde bildiriler ntJSCS ve IntJCES' de yayınlanacaktır. (Kongremiz Doçentlik kriterlerine uygundur.)

KONGREDE YAYINLANAN BİLDİRİLER DOÇENTLİK KRİTERLERİ KAPSAMINDA ISBN İLE  30 EYLÜLDE KONGRE KİTAPÇIĞINDA YAYINLANACAKTIR

TAM METİN ŞABLONU İÇİN TIKLAYINIZ

 

KONGRE PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ…..

 

Bilim Kurulu Tarafından Onaylanan Son 5 Bildiri


 

No

Ülke Sunum Yazarı Kurum Başlık Sunum Türü Kabul Tarihi Author
1 Türkiye Meral MİYAÇ İstanbul Topkapı üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Genç voleybolcularda farklı sıçrama yöntemleri ile fonksiyonel hareket taraması test skorları arasındaki ilişki
(The relationship between different jumping methods and functional mobility test scores in young volleyball players.)
Oral/Online / Çeviri 2023-09-12 09:09:23 Meral MİYAÇ
Mehmet GÖKTEPE
Züleyha SAFi
2 Türkiye Meral MİYAÇ İstanbul Topkapı üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Lisanslı Futbolcuların Çeviklik İle Hız Değerleri Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Agility and Speed Values of Licensed Football Players Studying at High School Level)
Oral/Online / Çeviri 2023-09-12 09:09:17 Meral MİYAÇ


3 Türkiye Ender ÖZBEK Dicle Üniversitesi GENÇLİK MERKEZLERİNDE SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILAN BİREYLERİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE SOCIAL SKILL LEVELS OF INDIVIDUALS PARTICIPATING IN FREE TIME ACTIVITIES IN YOUTH CENTERS IN TERMS OF SOME VARIABLES)
Face to Face Oral / 2023-09-11 20:22:29 Muhsin DURAN
Mehmet AYDOĞAN
Ender ÖZBEK
4 Netherlands Atakan YAZICI Onsekiz Mart Üniversitesi Relative age effect in male youth basketball
(Relative age effect in male youth basketball)
Face to Face Oral / 2023-09-11 20:22:20 Ramazan TAŞÇIOĞLU
Atakan YAZICI

5 Türkiye Esra Kızılırmak Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Türkiye’de Kardeş İlişkisi Konusu ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
(Examination of Graduate Theses on the Topic of Sibling Relationship in Turkey)
Oral/Online / Çeviri 2023-09-06 17:54:35 Esra Kızılırmak
Fatma Tezel Şahin

 

Kongre Yeri -Prag/Çekya