9th International Science Culture and Sports Congress , 11-14 Eylül 2023
 
LAST 3 SUBMISSIONS


No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Türkiye Meral MİYAÇ İstanbul Topkapı üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Genç voleybolcularda farklı sıçrama yöntemleri ile fonksiyonel hareket taraması test skorları arasındaki ilişki Oral/Online / Çeviri 2023-09-12 09:09:23 Meral MİYAÇ
Mehmet GÖKTEPE
Züleyha SAFi
2 Türkiye Meral MİYAÇ İstanbul Topkapı üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Lisanslı Futbolcuların Çeviklik İle Hız Değerleri Arasındaki İlişki Oral/Online / Çeviri 2023-09-12 09:09:17 Meral MİYAÇ


3 Türkiye Ender ÖZBEK Dicle Üniversitesi GENÇLİK MERKEZLERİNDE SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILAN BİREYLERİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ Face to Face Oral / 2023-09-11 20:22:29 Muhsin DURAN
Mehmet AYDOĞAN
Ender ÖZBEK
4 Netherlands Atakan YAZICI Onsekiz Mart Üniversitesi Relative age effect in male youth basketball Face to Face Oral / 2023-09-11 20:22:20 Ramazan TAŞÇIOĞLU
Atakan YAZICI

5 Türkiye Esra Kızılırmak Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Türkiye’de Kardeş İlişkisi Konusu ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Oral/Online / Çeviri 2023-09-06 17:54:35 Esra Kızılırmak
Fatma Tezel Şahin

6 Turkey Tolga Beşikçi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa Dijital Oyun Oynayan Bireylerde Motivasyon ve Yaşam Doyumu İlişkisinin İncelenmesi Oral/Online / Çeviri 2023-09-05 10:17:32 Tolga Beşikçi


7 Türkiye Dünya Gıda Güvenliği Bağlamında Karadeniz Tahıl Koridoru Oral/Online / Çeviri 2023-09-05 10:17:27 BEKİR GÖKMEN


8 Türkiye Özden Tepeköylü Öztürk Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli Sporcularda Rol Belirsizliği: Antrenör İletişim Becerilerinin Etkisi Face to Face Oral / 2023-09-05 10:05:38 Özden Tepeköylü Öztürk
Mümine Soytürk
Orhan Deymeci
9 Türkiye Cemile TEKE Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bartın, Türkiye. Fiziksel Aktiviteden Keyif Alma, Tekrar Katılma Niyeti ve Mutluluk Arasındaki İlişki: Kampüs Rekreasyonuna Katılan Üniversite Öğrencileri Örneği Oral/Online / Çeviri 2023-09-04 12:16:03 Harun PEKER
Cemile TEKE
Bayram ÇAKAR
Yeşim KABADAYI
Nihal CANER


10 Romania Dana Badau Transilvania University of Brasov Education through Adventure - the connection between physical and recreational activities Face to Face Oral / 2023-09-04 12:15:56 Dana Badau
Adela Badau

11 Netherlands Atakan Yazıcı Onsekiz Mart Üniversitesi BASKETBALL MASTER THESES IN TÜRKİYE Face to Face Oral / 2023-09-04 12:15:50 Atakan Yazıcı
Ramazan Taşçıoğlu
Serdar Solmaz
Ahmet Köksal
Serdar Kocaekşi


12 Türkiye Erdem Çakaloğlu Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara Sporcularda Bir haftalık Core Antrenmanlarının Dikkat Süreçleri Üzerine Etkisi Oral/Online / Çeviri 2023-09-04 12:15:46 Erdem Çakaloğlu


13 Türkiye Ümran SARIKAN Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Medyasının Spora Yönelime Etkisinin İncelenmesi Face to Face Oral / 2023-09-04 12:15:41 Ümran SARIKAN
Hakan SUNAY

14 Türkiye Betül ayhan Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Alanında Yetenek Seçimi Parametreleri: Bir İçerik Analizi Face to Face Oral / 2023-09-04 12:15:37 Betül ayhan
Cansu SELECİLER
Murat KUL
15 Türkiye Betül AYHAN Hitit Üniversitesi Türkiye’de Yamaç Paraşütü Sporu Üzerine Bir İnceleme Face to Face Oral / 2023-09-04 12:15:30 Betül AYHAN
Mutlu TÜRKMEN

16 Türkiye Aylin KÖSE Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadınların Serbest Zaman Katılımında Karşılaştığı Engeller: Bir İnceleme ve Değerlendirme Oral/Online / Çeviri 2023-09-04 12:15:26 Aylin KÖSE
Halil SAROL

17 Türkiye Benil KISTAK ALTAN Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Türkiye Finallerinin İllere Göre İncelenmesi Oral/Online / Çeviri 2023-09-04 12:15:20 Benil KISTAK ALTAN
Çiğdem BULGAN ERCİN
Mustafa Arslan BAŞAR
18 Türkiye İrem Kahya Afyon Kocatepe Universty, Turkey Çoklu Zekâ Alanları ile İmgeleme Becerileri: Geleneksel Okçuluk Sporcuları Üzerine İnceleme Oral/Online / Çeviri 2023-08-30 16:48:56 Didem Gülçin Kaya
İrem Kahya
Yaşar İsmail Gülünay19 Türkiye Serap EFE KENDÜZLER MEB Okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi dönem çocuklarının Türkçe dil etkinlikleri hakkındaki görüşleri Oral/Online / Çeviri 2023-08-30 16:48:52 Serap EFE KENDÜZLER


20 Türkiye Yusuf Burak YAMANER Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fitness Merkezine Giden Bireylerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Oral/Online / Çeviri 2023-08-30 16:48:41 Yusuf Burak YAMANER
İbrahim GIRAK
Mine TURĞUT
21 Türkiye Mehmet CEYLAN Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitiminde Algılanan Çeşitlilik Desteğinin Katılıma Etkisi: Zevk ve Motivasyonun Seri Aracılık Rolleri Oral/Online / Çeviri 2023-08-30 16:48:32 Mehmet CEYLAN
Nurettin Göksu ÇİNİ
Buğra AKAY
Sevim Handan YILMAZ22 Türkiye Hilal Kalkan Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Farklı Egzersiz Modellerinin Kalp Atım Hızı Değişkenliği ve Kas Oksijen Doygunluğu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Oral/Online / Çeviri 2023-08-29 16:37:15 Hilal Kalkan
Serdar Orkun Pelvan

23 Türkiye Murat TUNÇBİLEK Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Anabilim Dalı Antrenörlerin Sportmenlik Yönelimlerinin İncelenmesi Face to Face Oral / 2023-08-29 16:37:11 Gökhan DOKUZOĞLU
Hasan GÜLER
Ünsal ALTINIŞIK
Murat TUNÇBİLEK


24 Türkiye Gürkan ÇETİNKAYALI Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencilerinin Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Oral/Online / Çeviri 2023-08-29 16:37:06 Pınar KARACAN DOĞAN
İsa DOĞAN
Gürkan ÇETİNKAYALI
25 Türkiye Ozan ÇİÇEK Gazi Üniversitesi Halk Oyuncular ve Salon Dansçılarının Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Oral/Online / Çeviri 2023-08-29 16:37:02 Pınar KARACAN DOĞAN
Gamze DURMUŞ
Ozan ÇİÇEK
26 Türkiye İsmail AKTAŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Taraftar Fair Play Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Oral/Online / Çeviri 2023-08-29 16:36:57 İsmail AKTAŞ


27 Türkiye Hakan Karabıyık Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 30-15 ARALIKLI FİTNESS TESTİ: KALP ATIM HIZI VE ALGILANAN ZORLUK DERECESİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR? Oral/Online / Çeviri 2023-08-29 16:20:53 Hakan Karabıyık


28 Türkiye İdris AKPUNAR Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü SPOR MÜSABAKALARININ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI: ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ÖRNEĞİ Oral/Online / Çeviri 2023-08-23 17:38:07 İdris AKPUNAR
Velittin BALCI

29 Türkiye Mümine SOYTÜRK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Karar Verme Stratejileri ve Çözüm Odaklı Yaklaşımlarının İncelenmesi Face to Face Oral / 2023-08-23 17:38:04 Mümine SOYTÜRK
Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK

30 Türkiye Sığınmacı Öğrencilerin Halk Oyunlarına Yönelik Tutumları İle Okula Uyumları Ve Sosyal Bütünleşmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Face to Face Oral / 2023-08-23 17:37:59 Ender ÖZBEK
Nevin GÜNDÜZ
Tebessüm AYYILDIZ DURHAN
31 Türkiye Ferhat Esatbeyoğlu Yozgat Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 2022 Ampute Futbol Dünya Kupasında Atılan Gollerin Analiz Edilmesi ve Değerlendirilmesi Oral/Online / Çeviri 2023-08-23 17:37:48 Ferhat Esatbeyoğlu
Oğuz Gürkan
İzzet Kırkaya
32 Türkiye Esma Yılmaz Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN DERSİN KONUMU VE ÖĞRETMENLERİN STATÜSÜ Face to Face Oral / 2023-08-17 15:19:12 Esma Yılmaz
Hidayet Suha Yüksel

33 Türkiye Hüseyin KARESİ Manisa Celal Bayar Üniversitesi PROFESYONEL KADIN FUTBOLCULARDA HAMSTRING KAS KUVETTININ ACCELERATIONA ve ANAEROBİK GÜCE OLAN ETKİSİ Face to Face Oral / 2023-08-17 15:19:01 Hüseyin KARESİ
Şebnem ŞARVAN CENGİZ

34 Türkiye Sevilcan YAVUZ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21. Yüzyıl Becerileri Modeli: Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı Face to Face Oral / 2023-08-17 15:18:54 Sevilcan YAVUZ
Ülfet YAVUZ
H. Özge BAYDAR ARICAN
35 Türkiye Ebrar Şevval COŞKUN Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yüzme Sporu ile Vücut Duruşu Arasındaki İlişki Face to Face Oral / 2023-08-11 17:48:02 Ebrar Şevval COŞKUN
Şebnem ŞARVAN CENGİZ

36 Türkiye Emre BOZ Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü PARA-KARATE SPORCULARININ SPORA KATILIM MOTİVASYONLARI İLE YAŞAM KALİTE VE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Face to Face Oral / 2023-08-11 10:09:58 Emre BOZ
Murat KUL
Yasin ÇETİNTAŞ
37 Türkiye Berkay Ayverdi Ankara Üniversitesi Sport as a Tool of Türkiye's Soft Power and Nation Branding Face to Face Oral / 2023-08-09 13:57:58 Berkay Ayverdi
Semiyha Tuncel
Hakan Sunay
38 Türkiye Ebrar Şevval COŞKUN Manisa Celal Bayar Üniversitesi Denge Yeteneği ile Spor Performansı Arasındaki İlişkinin Bilimsel İncelemesi Face to Face Oral / 2023-08-09 13:57:00 Ebrar Şevval COŞKUN
Şebnem ŞARVAN CENGİZ

39 Türkiye Anıl ÇELİK Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bartın, Türkiye. 1989 ve SONRASINDA BULGARİSTAN’DAN GÖÇ EDEN TÜRK GÖÇMENLERİN AĞIZLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN ÖNEMİ: BURSA ÖRNEĞİ Face to Face Oral / 2023-08-09 13:54:07 Hatice ŞAHİN
Şükrü BAŞTÜRK
Anıl ÇELİK
Ebru KUYBU DURMAZ40 Turkey Nurettin Göksu Çini Kırıkkale Üniversitesi “Acı geçicidir. Gurur ebedidir”: Spor Taraftarlarının Kimlik Koruma Stratejilerinin Anlaşılması Face to Face Oral / 2023-08-08 18:28:05 Nurettin Göksu Çini
Ebru Güzel Kuyucu

41 Türkiye Buse DELEN Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Voleybol Antrenmanlarının Gövde Simetrisi Üzerine Etkisi Face to Face Oral / 2023-08-08 02:09:44 Şebnem ŞARVAN CENGİZ
Buse DELEN

42 Türkiye Hüseyin KARESİ Nöromüsküler Aktivasyon için Yeni Protokol : Priming Face to Face Oral / 2023-08-08 02:09:39 Hüseyin


43 Türkiye Buse DELEN Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adölesan Kadın Voleybolcularda Üst Ekstremite Egzersizlerinin Vücut Postürüne Etkisi Face to Face Oral / 2023-08-08 02:09:35 Şebnem ŞARVAN CENGİZ
Buse DELEN

44 Türkiye Göksel YIKMIŞ Marmara Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Futbolda Spor Etiği İle İlgili Teknik Direktörlerin Görüşleri Face to Face Oral / 2023-08-08 02:09:31 Göksel YIKMIŞ
Recep CENGİZ

45 Türkiye Manolya Acar Baskent University Genç yetişkinlerde düzenli açık hava bisiklet egzersizlerinin etkinliğinin randomize kontrollü bir pilot çalışması Face to Face Oral / 2023-08-08 02:09:26 Manolya Acar


46 Türkiye Mehmet CEYLAN Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Denetim Odağının Beden Eğitiminde Oluşan Başarı Duygularına Etkisi: Başarı Güdüsü ve Öğretmen Desteğinin Rolleri Face to Face Oral / 2023-08-08 02:09:15 Mehmet CEYLAN
Ünal KARLI

47 türkiye Cihan ÇEKİÇ Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 3. Bölge futbol hakemlerini strese iten faktörlerin incelenmesi Oral/Online / Çeviri 2023-08-05 01:34:41 Cihan ÇEKİÇ
Mine TURĞUT

48 Türkiye Rasim GARALOV Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişsel Performans: Yeme Davranışı ve Egzersiz İlişkisinin İncelenmesi Oral/Online / Çeviri 2023-08-05 01:34:36 Rasim GARALOV
Mine TURĞUT
Emre YAMANER49 Türkiye Gizem SARAÇ Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gıda Neofobisi ve Egzersiz İlişkisi: Sistematik Bir Derleme Oral/Online / Çeviri 2023-08-05 01:34:30 Gizem SARAÇ
Mine TURĞUT
50 Türkiye Fatma FIRAT Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve embriyoloji AD, Afyonkarahisar, TÜRKİYE. LİRAGLUTİDE’İN A549 AKCİĞER KANSERİ HÜCRELERİNİN PI3K-AKT-MTOR SİNYAL YOLUNA VE MİGRASYONUNA OLAN ETKİLERİ Face to Face Oral / 2023-08-04 10:54:15 Fatma FIRAT
Tülay AKAN
Tuğçe ALADAĞ
51 Türkiye Tuğçe Aladağ Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp fakültesi, Histoloji-Embriyoloji A.D., Afyonkarahisar, Türkiye. Silymarin’in MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücrelerinde Apoptoz ve İnflamasyonuna Olan Etkisi Face to Face Oral / 2023-08-04 10:54:02 Tuğçe Aladağ
Fatma Fırat
Hülya Çetin
52 Türkiye Cansu SELECİLER Bayburt Üniversitesi Sporda İmgeleme ve Sanal Gerçeklik Kullanımı Face to Face Oral / 2023-08-04 10:53:51 Cansu SELECİLER
Mutlu TÜRKMEN

53 Türkiye Tuğba KANMAZ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretmen Görüşlerine Göre 4-6 Yaş Grubu Çocukların Akran İlişkilerinin İncelenmesi Face to Face Oral / 2023-08-02 18:15:19 Tuğba KANMAZ
Fatma TEZEL ŞAHİN
Tülay BOZKUŞ
54 Türkiye Semra POLAT Muş Alparslan Üniversitesi Matematik Ders Kitabının Teknolojik Araçlardan Bahsetme Açısından İncelenmesi Face to Face Oral / 2023-08-02 14:13:37 Semra POLAT


55 Türkiye Semra POLAT Muş Alparslan Üniversitesi Ders kitabı aracılığıyla matematik tarihinin incelenmesi Face to Face Oral / 2023-08-02 14:13:33 Semra POLAT


56 Türkiye İrem BULUT marmara üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü Genç Erkek Yüzücülerde Kısa Mesafe Yüzme Performans Bileşenleri ile Antropometrik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:57:42 İrem BULUT
Nuri TOPSAKAL
Ani AGOPYAN
Pemra ÜNALAN57 Türkiye Eslem ÖZDEN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutum ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:57:32 Eslem ÖZDEN
Fatih YAŞARTÜRK

58 Türkiye Ecem TÜRKMEN Gazi Üniversitesi Terapatik Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım Durumunun Duygusal Beceri ve Yetkinlik İle Yaşam Yönelimi Üzerine Etkisi Face to Face Oral / 2023-08-01 12:57:26 Tebessüm AYYILDIZ DURHAN
Ferhat KILIÇARSLAN
Ecem TÜRKMEN
Beyza Merve AKGÜL59 Türkiye Hilal KAROĞLU Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yazı Farkındalığı Becerilerine İlişkin Görüş ve Uygulamaları Face to Face Oral / 2023-08-01 12:57:19 Hilal KAROĞLU


60 Türkiye Yağmur Güler Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Metaforik Yüzleri: Okul Yöneticilerinin Bakış Açısından Bir İnceleme Face to Face Oral / 2023-08-01 12:57:12 Gizem Ceylan Acar
Yağmur Güler
Damla Güler
Semiyha TUNCEL61 Türkiye Gökçenur AKBOĞA Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Bayburt Şeyh-Zâde Atâyî Dîvânında İkilemeler Face to Face Oral / 2023-08-01 12:57:05 Gökçenur AKBOĞA


62 Türkiye Damla Güler Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sporda Çocuk İstismarının Çok Yönlü İncelenmesi Face to Face Oral / 2023-08-01 12:56:58 Damla Güler
Semiyha Tuncel
Yağmur Güler
Caner Cengiz63 Türkiye Berkay Ayverdi Ankara Üniversitesi Sport Management and Policy in Türkiye Face to Face Oral / 2023-08-01 12:56:41 Berkay Ayverdi
Hakan Sunay

64 Türkiye Duygu Doğan Ankara Üniversitesi Akıllı Saat: Fiziksel Aktivite Yapan Bireylerin Beklenti ve Deneyimleri Face to Face Oral / 2023-08-01 12:56:33 Duygu Doğan
Hidayet Suha Yüksel
Semiyha Tuncel
65 Türkiye Ritmik Cimnastik Sporcularının Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının ve Sosyal Fizik Kaygılarının İncelenmesi Face to Face Oral / 2023-08-01 12:56:14 Duygu Doğan
Nevin Gündüz
Semiyha Tuncel
66 Türkiye Hande Buşra Eren Ankara University Beden Eğitiminde Eğitim Teknolojileri ve Öğrenmenin Güncel Konuları Face to Face Oral / 2023-08-01 12:56:04 Hande Buşra Eren


67 Türkiye Hande Buşra Eren Ankara University Beden Eğitiminde ChatGPT Kullanımının Araştırılması Face to Face Oral / 2023-08-01 12:55:53 Hande Buşra Eren


68 Turkey Gürkan TANOĞLU Muş Alparslan Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muş 2018 VE 2022 DÜNYA KUPALARININ DİSİPLİN CEZALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Face to Face Oral / 2023-08-01 12:55:45 Atakan AKSU
Gürkan TANOĞLU
Mehmet Şükrü KÖZCÜ
69 Türkiye Fikrinaz Damla AKBABA Bayburt Üniversitesi Okul Öncesi Dönemde Sayı Hissine Yönelik Çalışmaların İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması Face to Face Oral / 2023-08-01 12:55:39 Cansu TUTKUN
Fikrinaz Damla AKBABA

70 Türkiye Tuğba Kanmaz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Annelerin Çocuklarının Akran İlişkilerine Bakış Açısı Face to Face Oral / 2023-08-01 12:55:29 Tuğba Kanmaz
Fatma Tezel Şahin

71 Türkiye Reşit Salan Gaziantep Final Okulları ANTRENÖRLERİN SPORDA SOSYALLEŞME VE ANTRENÖR ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:54 Reşit Salan
İbrahim Halil Korkmaz

72 Türkiye HALKOYUNLARININ ALGILANAN ÖĞRETMEN ÖZYETERLİĞİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:49 Göktuğ Akdoğan
Hüseyin Öztürk

73 Albania Edison IKONOMI Edison Ikonomi Sports University Tirane/ALBANIA Children and physical loads Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:43 Edison IKONOMI Edison Ikonomi


74 Albania Edison IKONOMI Edison Ikonomi Sports University Tirane/ALBANIA Increasing condition in artistic gymnastics with students Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:36 Edison IKONOMI Edison Ikonomi


75 Pakistan Prof.Dr. Abdul Waheed Mughal Sarhad Univerity, Peshawar Attitude of Students towards Physical Education: A Case Study of Public High Higher Secondary Schools of Peshawar, Pakistan Face to Face Oral / 2023-08-01 12:54:28 Prof.Dr. Abdul Waheed Mughal


76 Türkiye YALÇIN UYAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYOTELİST OLMA VE CAN SIKINTISI İLİŞKİSİ: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:19 YALÇIN UYAR


77 Türkiye Ali KARAGÖZ Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi GENÇLİK MERKEZİ FAALİYETLERİNE KATILAN BİREYLERİN BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ) Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:06 Ali KARAGÖZ
Hakkı ULUCAN

78 Ukraine Natalia HRYBOVSKA Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj, Department of Informatics and Kinesiology, Lviv, UKRAINE An Improvement of the Physical Preparation of Qualified Goalkeepers in Football by using the Fitness Tools Oral/Online / Çeviri 2023-08-01 12:54:00 Natalia HRYBOVSKA
Ihor ZANEVSKYY

79 Turkey Ümit ÖZ Bayburt Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Bayburt İlkokul Ders Kitaplarında Spor Temalı İçerik Analizi Face to Face Oral / 2023-08-01 12:53:50 Arzu ÖZKAN
Ümit ÖZ
Ali ÖZKAN
80 Iran, Islamic Republic of Hamideh SHERAFATMANDYARI Allameh Tabataba i University The Relationship Between Regular Physical Activity, Sociability and Subjective Well-Being Face to Face Oral / 2023-07-28 12:29:33 Hamideh SHERAFATMANDYARI
Farzad GHAFOURI
81 Iraq Ali Najm Leadership and its Role in Building Effective Work Teams in Sports Federations Face to Face Oral / 2023-07-13 16:25:08 Ali Najm
Ghassaq Abdul Majeed

82 Türkiye Sibel YILDIRIM Hitit Üniversitesi, Spor Bilimleri Kadın Voleybolcularda 8 Haftalık Pliometrik Antrenmanın Anerobik Güç ve Yön Değiştirmeye Özelliklerine Etkisi Face to Face Oral / 2023-06-17 02:23:58 Sibel YILDIRIM
Ömer AKYÜZ
Atilla Orkun DİLBER
83 Türkiye Atilla Orkun DİLBER Manisa Celal Bayar Ünivesitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Genç Kadın Voleybolcularda 8 Haftalık Direnç ve Kor Antrenmanlarının Sürat ve Çeviklik Performanslarına Etkisi Face to Face Oral / 2023-06-17 02:23:50 Atilla Orkun DİLBER
Ömer AKYÜZ
Sibel YILDIRIM