No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Turkey Esra G. KAYGISIZ Giresun Üniversitesi Y Kuşağı Davranışları, Sosyal Medya Etkileşimi, Mobil Uygulamalar Üçgeninde Kurumsal İtibar Yönetimi Virtual / Sanal 2016-04-03 18:54:18 1 - Esra G. KAYGISIZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
2 Türkiye Arş. Gör. Gülfem KURT Gazi Üniversitesi Çeviri ve Yabancı Dil Öğretimi Oral / Sözel 2016-04-01 11:23:41 1 - Arş. Gör. Gülfem KURT
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
3 Turkey Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ TÜBİTAK Türkiye'nin Küresel Meydan Okuması; Enerji Meselesi ve Fırsatlar Oral / Sözel 2016-03-31 17:23:56 1 - Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
4 Turkey Prof. Dr. Dana BADAU University of Medicine and Pharmacy of Tirgu Mures, Romania Department of Human Movements Science Active and adventure lifestyle - from theory to practice Oral / Sözel 2016-03-31 17:23:47 1 - Prof. Dr. Dana BADAU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
5 Turkey Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bireyin toplumsallaşma sürecinde spor Oral / Sözel 2016-03-31 17:23:29 1 - Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
6 Turkey B.M.BAYMUHANBETOV Ahmet Yesevi Üniversitesi LİSE YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA BEDEN EĞİTİMİNİN TEMEL SİSTEMİNİ ÖĞRETMEK Oral / Sözel 2016-03-31 17:16:58 1 - A.K.ANARBAYEV
2 - B.M.BAYMUHANBETOV
3 - N.K.JİLİSBAYEV
4 -
5 -
6 -
7 -
7 Turkey D.M.BAYETOV Ahmet Yesevi Üniversitesi BEDEN EĞİTİMİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDAKİ PEDAGOJİK SÜRECİ Oral / Sözel 2016-03-31 17:16:53 1 - E.E.SEYDAHMETOV
2 - D.M.BAYETOV
3 - B.U.ABDUKARİMOV
4 -
5 -
6 -
7 -
8 Turkey B.K.BAYETOV Ahmet Yesevi Üniversitesi BEDEN EĞİTİMİ SİSTEMİNDEKİ EĞİTİM SÜRECİNİN TEMEL MESELELERİ Oral / Sözel 2016-03-31 17:16:47 1 - K.K.DÜYSENOV
2 - B.K.BAYETOV
3 - B.A.AHMEDOV
4 -
5 -
6 -
9 Turkey Ferhat Güder Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Taekwondocularda Kuvvet, Esneklik ve Alt-Üst Ekstremiteden Elde Edilen Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Oral / Sözel 2016-03-29 07:25:31 1 - Ferhat Güder
2 - Betül Canpolat
3 - Fatih Gün
4 - Emre Makar
5 -
6 -
7 -
10 Turkey Serdar SUCAN Erciyes University Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin, Atılganlık ve Denetim Odağı ile İlişkisi Virtual / Sanal 2016-03-26 22:48:36 1 - Serdar SUCAN
2 - Mehmet Behzat Turan
3 - Osman Pepe
4 - Barış Karaoğlu
5 - Doğan Doğan
6 -
11 Turkey Mehmet Akif ZİYAGİL Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin-TÜRKİYE Elit kadın ve erkek haltercilerin beslenme alışkanlıkları ile kilo ayarlama ve performans ilişkisi Oral / Sözel 2016-03-23 13:30:36 1 - Orhan Ahmet ŞENER
2 - Mehmet Akif ZİYAGİL
3 - Ahmet GÜNER
4 -
5 -
6 -
7 -
12 Turkey Sait BARDAKÇI Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği’nin Azerbaycan Kültürüne Uyarlanması Oral / Sözel 2016-03-23 13:28:54 1 - Sait BARDAKÇI
2 - Mücahit FİŞNE
3 - Yalçın KARAGÖZ
4 -
5 -
6 -
13 Turkey Mehmet Akif ZİYAGİL Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü,Mersin-TÜRKİYE ERKEK VE KIZ PREPUBERTAL BASKETBOLCU VE SEDANTERLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE ÇEVİKLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Oral / Sözel 2016-03-23 13:28:14 1 - Mehmet Akif ZİYAGİL
2 - Hamit Suri GÖRGEÇ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
14 Turkey Mehmet Akif ZİYAGİL Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin-TÜRKİYE Prepubertal erkek ve kız çocuklarda el dominansının yakalama performansına etkisi Oral / Sözel 2016-03-23 13:28:07 1 - Mehmet Akif ZİYAGİL
2 - İnci KESİLMİŞ
3 - Mehmet Melih KESİLMİŞ
4 -
5 -
6 -
15 Turkey Mehmet Akif ZİYAGİL Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin-TÜRKİYE Her iki ayağı eşit oranlarda kullanan erkek sporcuların çeviklik performansı daha yüksek Oral / Sözel 2016-03-23 13:27:49 1 - Mehmet Akif ZİYAGİL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
16 Türkiye Oğuz Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fskültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Korku İle İlgili Bir Ritüel: Kılıç Suyu İçirmek Oral / Sözel 2016-03-22 09:59:14 1 - Oğuz Erdoğan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
17 Türkiye Doç.Dr.Fatma Tezel Şahin Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Dönemde Bir Uygulama Örneği: Spor ve Spor Dalları Oral / Sözel 2016-03-20 08:34:33 1 - Doç.Dr.Fatma Tezel Şahin
2 - Arş.Gör.Semiha Yüksek Usta
3 -
4 -
5 -
6 -
18 Türkiye Serap TANRISEVER Selçuk Üniversitesi sanat ve Tasrım Fakültesi GELENEKSEL ERKEK ŞALVARININ MODEL ÖZELLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Virtual / Sanal 2016-03-17 18:44:32 1 - Serap TANRISEVER
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
19 Türkiye Şerife Yıldız Selçuk Üniversitesi Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki Öğrencilerin Moda Hakkındaki Görüşleri Virtual / Sanal 2016-03-16 18:36:32 1 - Şerife Yıldız
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
20 Türkiye Yrd.Doç.Dr. Barış Öztuna Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Profesyonel Türk Sporcularının Sendikal Hakları Oral / Sözel 2016-03-15 15:36:03 1 - Yrd.Doç.Dr. Barış Öztuna
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
21 Romania Oana Rusu ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Faculty of Physical Education and Sport, Romania Sport and Politics - Unilateral or Joint Interests? Romanian Case Virtual / Sanal 2016-03-15 13:36:25 1 - Oana Rusu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
22 Turkey Musa Tömen Anadolu University Comparison of Reading and Writing Scores of Turkish ELT Students in TOEFL IBT and IELTS Tests Oral / Sözel 2016-03-15 13:02:31 1 - Musa Tömen
2 - Buğra Kaş
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
23 Türkiye Ahmet ALPTEKİN Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Mekik Testinin Futbol Hakemlerinin Reaksiyon Zamanları Üzerine Etkisi Poster / Poster 2016-03-15 13:02:20 1 - Gökhan KORKMAZ
2 - Ahmet ALPTEKİN
3 - Emre Sercan AYDIN
4 -
5 -
6 -
7 -
24 Türkiye Halime Dilara bek Adana Büyükşehir belediyesi Uluslararası kurtuluş yarı maratonu ve halk koşusu Poster / Poster 2016-03-15 13:02:13 1 - Halime Dilara bek
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
25 Türkiye Fatih Karayandı Adana Büyükşehir Belediyesi Mezar Taşlarındaki Tamgalar Poster / Poster 2016-03-15 13:02:05 1 - Fatih Karayandı
2 - Fatih Gülnar
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
26 Türkiye cengiz büyükşahin karabük üniversitesi ALEVİ BEKTAŞİ VE ABDAL MÜZİK KÜLTÜRÜNDE HOCA AHMET YESEVİNİN ETKİLERİ Poster / Poster 2016-03-14 08:15:33 1 - cengiz büyükşahin
2 - can doğan
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
27 Türkiye Fatih BEKTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Doğaya Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması* Oral / Sözel 2016-03-12 16:16:24 1 - Fatih BEKTAŞ
2 - Burak KURAL
3 - Fatih Orçan
4 -
5 -
6 -
28 Türkiye Vedat Ayan Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitim Ve Spor Yüksekokulu, Trabzon. 8-14 Yaş Arası Kız Yüzücülerin Somatotip Yapılarının Ve Yatay Sıçrama Özelliğinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-12 15:48:52 1 - Vedat Ayan
2 - Nehir KAVİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
29 Türkiye Fatih BEKTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle 3d (3 Boyutlu) Dağ Bisikleti (Cross-Country) Parkur Haritalarinin Üretilmesi: Artvin-Yusufeli Örneği Oral / Sözel 2016-03-12 15:46:55 1 - Fatih BEKTAŞ
2 - Burak KURAL
3 - Selçuk ERBAŞ
4 - Recep NİŞANCI
5 - Fatih ÇEP
6 -
7 -
30 Iran, Islamic Republic of Mohsen Shirmohammadzadeh Azarbaijan Shahid Madani University.Iran The relationship between personality dimension and power resources in managers of sport and youth offices of East Azarbaijan of Iran Poster / Poster 2016-03-12 12:36:24 1 - Mohsen Shirmohammadzadeh
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
31 Bosnia and Herzegovina Osman İMAMOĞLU OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Sporcuların Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Boşnakça Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Oral / Sözel 2016-03-12 10:23:47 1 - Osman İMAMOĞLU
2 - Ahmet Naci DİLEK
3 - Gürkan ELÇİ
4 - Mutlu TÜRKMEN
5 -
6 -
32 Türkiye Doç.Dr. Fatma Tezel Şahin Gazi Üniversitesi Çocuk Resimlerinde Spor Oral / Sözel 2016-03-12 10:18:24 1 - Arş.Gör. Semiha Yüksek Usta
2 - Doç.Dr. Fatma Tezel Şahin
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
33 Türkiye Alaattin CANBAY ÇOMÜ HOCA AHMET YESEVİ ÖĞRETİSİNİN TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNE YANSIMALARI Virtual / Sanal 2016-03-12 10:11:11 1 - Alaattin CANBAY
2 - Zeki NACAKCI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
34 Türkiye Kadir YILMAZ Adana Büyükşehir Belediyesi Türk Dünyası ve Çevre Sorunları Poster / Poster 2016-03-12 10:11:00 1 - Kadir YILMAZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
35 Türkiye ASİFE ÜNAL BARTIN ÜNİVERİSTESİ Mustafa Necati Sepetcioglu and Yesili Hoca Ahmet Oral / Sözel 2016-03-12 10:10:37 1 - ASİFE ÜNAL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
36 Türkiye Halil İbrahim Şanverdi Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çankırı Necib el-Kîlânî'nin “Kâtilu Hamza” Adlı Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi Oral / Sözel 2016-03-10 21:00:19 1 - Halil İbrahim Şanverdi
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
37 Kazakhstan Duysenov Onalbek Kınabayulu H.A.Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi doçentі BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLMİ İŞLERİNİ DÜZENLEMENİN TEMEL YÖNLERİ VE DÜZENLEME ÖZELLİKLERİ Oral / Sözel 2016-03-10 20:32:02 1 - Koyşıbaev Arman Baltabayulu
2 - Duysenov Onalbek Kınabayulu
3 - Ahmetov Bahıtcan Ravşanbekulu
4 -
5 -
6 -
7 -
38 Türkiye SEYDİ KARAKUŞ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Türkiye’deki Spor Şuraları (Kararları ve Uygulamaları) Oral / Sözel 2016-03-10 20:31:35 1 - SEYDİ KARAKUŞ
2 - UTKU IŞIK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
39 Тур Altynbekov Alpamys Ibadullaulu H.A.Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi PhD Doç. BEDEN EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM VE EĞİTİM SÜRECİNİ DÜZENLEMENİN ÖNEMİ Oral / Sözel 2016-03-10 20:31:30 1 - Abdinabi İsaulı İSAYEV
2 - Altynbekov Alpamys Ibadullaulu
3 - Abdikalık Köşerbayulı ABDİLLAYEV
4 - Orazbayev Ergalі Duysenbekulu
5 -
6 -
7 -
40 Türkiye Bülent Ağbuğa Pamukkale Üniversitesi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Poster / Poster 2016-03-10 20:31:24 1 - Bülent Ağbuğa
2 - Mustafa Reşit Şener
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
41 Türkiye Filiz Erden Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Nazar Temalı Kadın Giysi Tasarımları Virtual / Sanal 2016-03-10 20:31:19 1 - Filiz Erden
2 - Melek Tufan
3 - E. Elhan Özus
4 -
5 -
6 -
42 Türkiye E.Elhan Özus Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Tokat Yöresi Geleneksel Kadın Kıyafetleri Virtual / Sanal 2016-03-10 20:31:13 1 - E.Elhan Özus
2 - Filiz Erden
3 - Melek Tufan
4 -
5 -
6 -
7 -
43 Türkiye MELEK TUFAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FUTBOLCU EŞOFMAN VE FORMALARININ KULLANICILARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Virtual / Sanal 2016-03-10 20:31:09 1 - MELEK TUFAN
2 - ELMAS ELHAN ÖZUS
3 - FİLİZ ERDEN
4 -
5 -
6 -
7 -
44 Turkey Rıdvan Çitil Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Alihan Bökeyhan ve Dala Vilayatınıñ Gazetı Oral / Sözel 2016-03-10 13:42:31 1 - Rıdvan Çitil
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
45 Türkiye Ahmet Mutlu Terzioğlu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Bölümü Müzik Sanatında Kültürel Etkileşim ve Gelenek (Erzurum İli Örneği) Oral / Sözel 2016-03-09 21:56:15 1 - Ahmet Mutlu Terzioğlu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
46 Türkiye Fatih YAŞARTÜRK Bartın Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılımını Etkileyen Faktörler Oral / Sözel 2016-03-09 17:31:27 1 - Meltem PAKSOY
2 - Fehmi ÇALIK
3 - Fatih YAŞARTÜRK
4 - Kubilay ÇİMEN
5 -
6 -
47 Тур E.E.SEYDAHMETOV H.A.Yesevi Uluslararası Türk -Kazak Üniversitesi, Türkistan GELECEK BEDEN KÜLTÜRÜ UZMANLARININ MESLEKİ HAZIRLAMA SÜRECİNİN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK Poster / Poster 2016-03-09 17:31:23 1 - E.E.SEYDAHMETOV
2 - D.M.BAYETOV
3 - B.U.ABDUKARİMOV
4 -
5 -
6 -
48 Türkiye Gökhan ARIKAN Harran Üniversitesi BESYO Spor Lisesi Ve Anadolu Lisesi Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusunun İncelenmesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği Oral / Sözel 2016-03-09 17:31:18 1 - Gökhan ARIKAN
2 - Mediha SARI
3 -
4 -
5 -
6 -
49 Türkiye Fatih YAŞARTÜRK Bartın Üniversitesi Lise Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılımları İle Saldırganlık-Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-09 17:30:57 1 - Engin YÖNET
2 - Fehmi ÇALIK
3 - Fatih YAŞARTÜRK
4 - Kubilay ÇİMEN
5 -
6 -
50 Türkiye Arslan KALKAVAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-09 17:30:38 1 - Nihal AKOĞUZ YAZICI
2 - Arslan KALKAVAN
3 - Çetin ÖZDİLEK
4 -
5 -
6 -
51 Türkiye Gökhan ARIKAN Harran Üniversitesi BESYO Lise Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-09 17:30:24 1 - Gökhan ARIKAN
2 - Mediha SARI
3 -
4 -
5 -
6 -
52 Türkiye Ali Yıldız Musahan Iğdır Üniversitesi İlahiyat fakültesi İslam inancı açısından "Reenkarnasyon"un Reddi Oral / Sözel 2016-03-09 17:30:15 1 - Ali Yıldız Musahan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
53 Türkiye Fatih GÜR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Trabzon. Kız Çocuklarının Futbol Branşı İçin Somatotip Ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-09 10:31:53 1 - Fatih GÜR
2 - Vedat AYAN
3 - Selami YÜKSEK
4 -
5 -
6 -
7 -
54 Turkey Fahriye Sinem Ulusoy Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Erişilebilirliklerinin Eleştirel Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi :yesevi.net Eğitim Yönetim ve Denetimi Yüksek Lisans Programı Örneği Virtual / Sanal 2016-03-08 21:06:44 1 - Fahriye Sinem Ulusoy
2 - Esra G. Kaygısız
3 -
4 -
5 -
6 -
55 Türkiye Fatih ÇORBACI Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Elveda Güzel Vatanım Romanında İttihat ve Terakki Oral / Sözel 2016-03-08 13:40:25 1 - Fatih ÇORBACI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
56 Turkey Mikail TEL Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ Günlük Yerel Gazetelerde Sporun Yer Alışı (Elazığ İli Örneği) Oral / Sözel 2016-03-08 13:16:44 1 - Mikail TEL
2 - Ekrem Ağkurt
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
57 Turkey Osman İMAMOĞLU OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi TÜRK DÜNYASI VE AKRABA TOPLULUKLARDA SPOR OYUNLARI Oral / Sözel 2016-03-08 12:49:26 1 - Osman İMAMOĞLU
2 - Taner BOZKUŞ
3 - Mehmet TÜRKMEN
4 -
5 -
6 -
7 -
58 Turkey Hakan CANDAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Artan Çevresel Duyarlılığın Teknoloji Yönetimi Üzerine Etkisi Oral / Sözel 2016-03-08 12:48:30 1 - Hakan CANDAN
2 - Ercan OKTAY
3 - Şerife PEKKÜÇÜKŞEN
4 -
5 -
6 -
7 -
59 Libyan Arab Jamahiriya Ayad Omar Tripoli University The Effect of Laser and Exercises Under Water on Rehabilitation of the Injured with Adductor Muscle Rupture Oral / Sözel 2016-03-08 12:48:18 1 - Ayad Omar
2 - Abulgasem Bawa
3 - Mofteh Abognah
4 -
5 -
6 -
60 Turkey Osman İMAMOĞLU OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi NAMAZ VE YOGANIN İNSAN ORGANİZMASINDAKİ ORTAK FAYDALARI Oral / Sözel 2016-03-08 12:47:17 1 - Osman İMAMOĞLU
2 - Mutlu TÜRKMEN
3 - Ahmet Naci DİLEK
4 -
5 -
6 -
7 -
61 Türkiye Maldibek Akmaral Jumagulkızı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi Ulu İpek Yolu Boyunda Avrasya Halklarının Kültürel Alış-Verişlerinde Soğd Medeniyetinin Rolü Oral / Sözel 2016-03-08 12:47:03 1 - Maldibek Akmaral Jumagulkızı
2 - Baltabayeva Alyona Yuldaşkızı
3 -
4 -
5 -
6 -
62 Türkiye Hüseyin öztürk Gaziantep Üniversitesi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ Oral / Sözel 2016-03-08 12:46:49 1 - Hüseyin öztürk
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
63 Turkey Osman İMAMOĞLU OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi NAMAZIN EGZERSİZ VE SPORTİF YÖNÜ İLE FAYDALARI Oral / Sözel 2016-03-08 12:46:10 1 - Osman İMAMOĞLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
64 Türkiye Prof.Dr.Cengiz ARSLAN Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ahmet Yesevi Felsefesi Açısından Dünyada Spor ve Barış Oral / Sözel 2016-03-08 12:45:31 1 - Prof.Dr.Cengiz ARSLAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
65 Türkiye Tolga Beşikçi Celal Bayar Üniversitesi Macera Rekreasyonunda, Serbest Zaman Motivasyonu ve Serbest Zaman Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çok Hafif Hava Araçları (ÇHHA) Pilot Örneği Oral / Sözel 2016-03-08 08:26:48 1 - Tolga Beşikçi
2 - Sırrı Cem Dinç
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
66 Indonesia Miftakhul Jannah Universitas Negeri Surabaya THE IMPLEMENTATION OF MINDFULNESS MODEL TO IMPROVING PSYCHOLOGICAL RECOVERY OF BADMINTON STUDENT ATHLETES Oral / Sözel 2016-03-08 08:26:43 1 - Miftakhul Jannah
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
67 Türkiye Gürkan ELÇİ Bartın Üniversitesi Futbol Kulüplerindeki Yapılandırmacı Yaklaşım Öğretim Modeli Kapsamında Sporcuların ve Antrenörlerin Bilişsel Süreçlerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-08 08:26:34 1 - Osman GÖDE
2 - Çağdaş MAVİOĞLU
3 - Gürkan ELÇİ
4 -
5 -
6 -
7 -
68 Türkiye Milenkoski Soshkope Ss. Cyril and Methodius University , Skopje Makedonia DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS OF PRESCHOOL AGED GIRLS FROM DIFFERENT URBAN AREAS Oral / Sözel 2016-03-08 08:25:50 1 - Stojanović Nikola
2 - Stojanović Toplica
3 - Memić Mensur
4 - Markovic Srdan
5 - Milenkoski Soshkope
6 -
69 Türkiye Necati Cerrahoğlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yerelden Küresele: Bir Spor Organizasyon Markası Oluşturmak "Türkcell Gelibolu Maratonu" Oral / Sözel 2016-03-08 08:25:39 1 - Necati Cerrahoğlu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
70 Turkey Bilgehan Baydil Kastamonu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İrtifa Antrenmanının Elite Bayan Eskrimcilerde Serum Kreatin Kinaz ve Serum AST, ALT Değerleri Üzerine Etkileri. Oral / Sözel 2016-03-08 08:25:30 1 - Bilgehan Baydil
2 - Veli Volkan Gürses
3 - Ahmet Duvan
4 -
5 -
6 -
71 Türkiye Bülent KİLİT Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Tenis oyuncularının maç sırasındaki aktivite profillerinin İncelenmesi. Oral / Sözel 2016-03-08 08:25:15 1 - Bülent KİLİT
2 - Erşan ARSLAN
3 - Sema CAN
4 -
5 -
6 -
7 -
72 Türkiye Fatih YAŞARTÜRK Bartın Üniversitesi Milli Sporcuların Serbest Zaman Değerlendirme Durumlarının Bazı Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-08 08:24:33 1 - Fatih YAŞARTÜRK
2 - İsmail AYDIN
3 - Gürkan ELÇİ
4 - Fehmi ÇALIK
5 - Uğur AYDEMİR
6 -
7 -
73 Türkiye Res. Assist. Mücahit FİŞNE Cumhuriyet University, The School of Physical Education and Sports, Sports Management Department Uluslararası Spor Organizasyonlarındaki Yerel ve Uluslararası Gönüllülerin Motivasyonel Faktörleri Oral / Sözel 2016-03-08 08:24:08 1 - Res. Assist. Mücahit FİŞNE
2 - Assoc. Prof. Yalçın KARAGÖZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
74 Türkiye Ata KAHVECİ Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Rekabette Medikal Turizm Teşviklerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği Virtual / Sanal 2016-03-08 08:23:52 1 - Ercüment OKUTMUŞ
2 - Ata KAHVECİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
75 Türkiye Betül AYHAN Bartın Üniversitesi BARTIN YÖRESİ GELENEKSEL GİYSİLERİ: USKUFALAR Oral / Sözel 2016-03-08 08:23:16 1 - Taner BOZKUŞ
2 - Türkan KAYSER
3 - Betül AYHAN
4 -
5 -
6 -
76 Türkiye Burak İnceoğlu Çukurova Fuarcılık A.Ş. Türkiye'nin Türki cumhuriyetler ile ekonomik ilişkileri Poster / Poster 2016-03-08 08:22:35 1 - Burak İnceoğlu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
77 Türkiye Halime Büyükgüzel Adana Büyükşehir Belediyesi Uluslararası İlişkilerde Kültürel Etmenlerin Önemi Oral / Sözel 2016-03-08 08:22:24 1 - Halime Büyükgüzel
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
78 Türkiye Said KINGIR BARTIN ÜNİVERSİTESİ Coğrafi Konumun Uluslararasılaşmaya Etkisi: Şanlıurfa- Bartın Örneği Oral / Sözel 2016-03-08 08:21:20 1 - Said KINGIR
2 - Hande UYAR
3 - Gül ERKOL
4 -
5 -
6 -
79 Türkiye Serdar Sucan Erciyes Universitesi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Liderlik Tarzları ve Atılganlık Arasındaki İlişki Virtual / Sanal 2016-03-08 08:21:12 1 - Serdar Sucan
2 - Mehmet Behzat Turan
3 - Osman Pepe
4 - Barış Karaoğlu
5 - Doğan Doğan
6 -
80 Türkiye Asife ÜNAL Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf ve Kur’an İlimleri Oral / Sözel 2016-03-08 08:20:52 1 - Yunus ABDURAHİMOĞLU
2 - Asife ÜNAL
3 -
4 -
5 -
6 -
81 Türkiye GÜNAY YILDIZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOYUT DIŞAVURUMCULUK AKIMI KAPSAMINDA RENK ALANI RESİMLERİYLE MARK ROTHKO Virtual / Sanal 2016-03-08 08:20:44 1 - PELİN AVŞAR KARABAŞ
2 - GÜNAY YILDIZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
82 Türkiye Yrd. Doç. Dr. İsmail Yalçın Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukukunda Karşı Cinse Benzeme Yasağının Kılık Kıyafetle İlgili Sınırları Virtual / Sanal 2016-03-08 08:20:35 1 - Yrd. Doç. Dr. İsmail Yalçın
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
83 Türkiye Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜMÜŞ Bartın Üniversitesi YÜREKTEN SÖZLÜ KÜLTÜRE DÜŞEN AĞIT: YEMEN TÜRKÜSÜ Oral / Sözel 2016-03-08 08:20:17 1 - Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜMÜŞ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
84 Türkiye Abdulmuttalip Işıdan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Eğitimde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin Yeri Oral / Sözel 2016-03-08 08:19:53 1 - Abdulmuttalip Işıdan
2 - Halil İbrahim Şanverdi
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
85 Türkiye YIılmaz ÜNLÜ Bartın Üniversitesi Halk Oyunu Sporcularının Problem Çözme Becerilerinin ve Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Oral / Sözel 2016-03-08 08:19:06 1 - Murat KUL
2 - Adem SOLAKUMUR
3 - Murat AKBAL
4 - Hasan ÇAKIRLAR
5 - YIılmaz ÜNLÜ
6 -
7 -
86 Türkiye Gürkan ELÇİ Bartın Üniversitesi TAEKWONDO ANTRENÖRLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2016-03-08 08:18:59 1 - Gürkan ELÇİ
2 - Mutlu TÜRKMEN
3 - Murat KUL
4 - Zekai ÇAKIR
5 -
6 -
7 -
87 Türkiye Necati Cerrahoğlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim Araştırmaları Alanında genç bir Türk STK’sı EAB Derneğinin Küresel Lobi Başarısı Oral / Sözel 2016-03-08 08:18:45 1 - Necati Cerrahoğlu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
88 Türkiye Murat KUL Bartın Üniversitesi TAEKWONDO HAKEMLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE ÖRGÜTSEL ADALET VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2016-03-08 08:18:30 1 - Murat KUL
2 - Gürkan ELÇİ
3 - Mutlu TÜRKMEN
4 - Zekai ÇAKIR
5 -
6 -
7 -
89 Türkiye Mutlu TÜRKMEN Bartın Üniversitesi TAEKWONDO BRANŞINDA AKTİF OLARAK GÖREV YAPAN HAKEM VE ANTRENÖRLERİN KADINLARIN SPORTİF ETKİNLİKLERE KATILIMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Oral / Sözel 2016-03-08 08:18:23 1 - Mutlu TÜRKMEN
2 - Murat KUL
3 - Gürkan ELÇİ
4 - Zekai ÇAKIR
5 - Ahmet Naci DİLEK
6 -
7 -
90 Türkiye ENDER EYUBOĞLU Bartın Üniversitesi TÜRK VETERAN JUDOCULARDA SJFT (ÖZEL JUDO FİTNESS TESTİ) İLE PATLAYICI KUVVET İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2016-03-08 08:18:07 1 - ENDER EYUBOĞLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
91 Türkiye Tuna BEŞEN DELİCE Bartın Üniversitesi TÜRKMEN KÜLTÜRÜNDE VE SÖZ VARLIĞINDA RENKLER Oral / Sözel 2016-03-08 08:17:28 1 - Tuna BEŞEN DELİCE
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
92 Türkiye Hakkı Soy Necmettin Erbakan University The Internet of Things for Public Safety Oral / Sözel 2016-03-08 08:17:20 1 - Hakkı Soy
2 - Mehmet Bayrak
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
93 Türkiye ALİ KARATAŞ PAÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ETKİLİ İLETİŞİM AÇISINDAN FEVÂTİHU’S-SUVER VE HAVÂTİMUS’-SUVER Virtual / Sanal 2016-03-08 08:17:13 1 - ALİ KARATAŞ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
94 Türkiye Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜMÜŞ Bartın Üniversitesi BİR TÜRKÜNÜN BAĞLAMA DAYALI GÖSTERGE DÖNÜŞÜMÜ: MAMOŞ ÖRNEĞİ Oral / Sözel 2016-03-08 08:17:05 1 - Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜMÜŞ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
95 Türkiye Fatma Bozan Radikal Örgütlerin Ortaya Çıkmasında Batı Politikalarının Etkisi Oral / Sözel 2016-03-08 08:16:58 1 - Fatma Bozan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
96 Türkiye Burak İnceoğlu Çukurova Fuarcılık A.Ş. Fuarcılığın önemi ve uluslararası ilişkilere katkısı Poster / Poster 2016-03-08 08:16:50 1 - Burak İnceoğlu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
97 Turkey Bilgehan Baydil Kastamonu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İrtifa Antrenmanının Elite Bayan Eskrimcilerde Serum Kreatin Kinaz ve Serum AST, ALT Değerleri Üzerine Etkileri. Oral / Sözel 2016-03-08 08:16:44 1 - Bilgehan Baydil
2 - Veli Volkan Gürses
3 - Ahmet Duvan
4 -
5 -
6 -
7 -
98 Türkiye İsmail KARATAŞ Bartın Üniversitesi Milli Sporcuların Yaşam Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-08 08:16:38 1 - Fatih YAŞARTÜRK
2 - Murat KUL
3 - Gürkan ELÇİ
4 - İsmail KARATAŞ
5 - Ekrem Ali ALTUNTAŞ
6 -
7 -
99 Türkiye Muhammet YILMAZ Çukurova Üniversitesi,İlahiyat Fakültesi, Adana, Türkiye Hz. Peygamber Dönemi ve Sonrasında Kadın Alimlerin Hadis İlmine Katkıları Oral / Sözel 2016-03-08 08:15:40 1 - Muhammet YILMAZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
100 Türkiye Güngör Doğanay National Sport Academy ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE FAİR PLAY KAVRAMI Oral / Sözel 2016-03-08 08:15:33 1 - Hüseyin Gümüş
2 - Sinan Saraçlı
3 - Ömür Karakullukçu
4 - Güngör Doğanay
5 - Serkan Kurtipek
6 -
7 -
101 Türkiye Abdulmuttalip Işıdan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Kısa Öykünün Yeri Oral / Sözel 2016-03-08 08:15:26 1 - Abdulmuttalip Işıdan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
102 Türkiye Yüksel ÇELİK Karabuk Üniversitesi Akıllı Kavşak Sinyal Sistemleri Yaklaşımı ile Şehir Trafik Akışının Optimizasyonu Oral / Sözel 2016-03-08 08:15:20 1 - Alper Talha KARADENİZ
2 - Yüksel ÇELİK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
103 Türkiye Hayri AYDOĞAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-08 08:15:14 1 - Hayri AYDOĞAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
104 Türkiye Arş. Gör. Mücahit FİŞNE Cumhuriyet University, The School of Physical Education and Sports, Sports Management Department Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Oral / Sözel 2016-03-08 08:14:50 1 - Arş. Gör. Mücahit FİŞNE
2 - Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ
3 -
4 -
5 -
6 -
105 Türkiye FATİH İŞLEYEN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS SANATININ DOĞUŞU VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI Virtual / Sanal 2016-03-08 08:14:42 1 - PELİN AVŞAR KARABAŞ
2 - FATİH İŞLEYEN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
106 Turkey Hakan CANDAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kurumsal Reorganizasyon Bağlamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yönelik Bir İnceleme ve Model Önerisi Oral / Sözel 2016-03-08 08:14:38 1 - Hakan CANDAN
2 - Ercan OKTAY
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
107 Türkiye Esra Bayrak Adıyaman Üniversitesi BESYO Ata Sporu Cirit Oral / Sözel 2016-03-08 08:14:08 1 - Esra Bayrak
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
108 Türkiye Arslan KALKAVAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarının ve Diğer Alan Mezunlarının Özyeterlik İnançlarının Karşılaştırılması Oral / Sözel 2016-03-08 08:14:03 1 - Nihal AKOĞUZ YAZICI
2 - Arslan KALKAVAN
3 -
4 -
5 -
6 -
109 Türkiye Mahmoud Qaddom Bartın Üniversitesi Kırgızcada Arapça Kökenli Kelimeler Oral / Sözel 2016-03-08 08:13:44 1 - Yakup Civelek
2 - Mahmoud Qaddom
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
110 Algeria GHADBANE Ahmed Hamza Laboratory of STAPS, Algiers 3 University, Algeria The Relation of the Students of Physical and Sport Education‘s Orientations TowardWorking in the Field of Teaching With Some Variables Poster / Poster 2016-03-08 08:12:58 1 - GHADBANE Ahmed Hamza
2 - BELGHOUL Fathi
3 - BRIKI Tahar
4 -
5 -
6 -
7 -
111 Türkiye Arslan KALKAVAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim kademesi ve akademik başarı açısından sporcu öğrencilerin öğrenme stilleri. Oral / Sözel 2016-03-08 07:55:44 1 - Ceyhun ALEMDAĞ
2 - Arslan KALKAVAN
3 - Serdar ALEMDAĞ
4 - Abdullah Bora ÖZKARA
5 -
6 -
112 Türkiye Arslan KALKAVAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - BESYO Kadın Futbolcuların Sportmenlik Yönelimleri ve Psikolojik Sağlamlıklarının Araştırılması Oral / Sözel 2016-03-08 07:54:50 1 - Arslan KALKAVAN
2 - Selma ÇAVDAR
3 - Abdullah Bora ÖZKARA
4 -
5 -
6 -
113 Türkiye Arslan KALKAVAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - BESYO Akademisyenlerin Fiziksel Aktiviteye Katılım Düzeyleri Ve Obezite Durumlarının İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-08 07:54:36 1 - Arslan KALKAVAN
2 - Abdullah Bora ÖZKARA
3 - Ceyhun ALEMDAĞ
4 - Selma ÇAVDAR
5 -
6 -
114 Türkiye ENDER EYUBOĞLU Bartın Üniversitesi HENTBOL DERS UYGULAMASINDA KENDİNİ DEĞERLENDİRME BECERİSİNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Oral / Sözel 2016-03-07 16:49:58 1 - OĞUZHAN DALKIRAN
2 - CEM SİNAN ASLAN
3 - ENDER EYUBOĞLU
4 -
5 -
6 -
115 Türkiye Yaşar Akça Bartın Üniversitesi Türkiye’nin Kalkınma Planlarında Spor Politikası Oral / Sözel 2016-03-07 14:58:53 1 - Yaşar Akça
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
116 Türkiye Hakan Sunay Ankara Üniversitesi Sporr Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mizah Tarzları İle Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-07 14:58:42 1 - Recep Cengiz
2 - Hakan Sunay
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
117 Türkiye Türkan KAYSER Selçuk Üniversitesi TÜRK GİYİMİNDE GÖRÜLEN YAKA ÇEŞİTLERİ Oral / Sözel 2016-03-07 14:58:04 1 - Türkan KAYSER
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
118 Türkiye Zeynep Erol Bartın üniversitesi BESYO Bocce branşında milli olan sporcular ile milli olmayan sporcuların sporda imgeleme düzeylerinin karşılaştırılması Oral / Sözel 2016-03-07 14:57:25 1 - Taner Bozkuş
2 - Zeynep Erol
3 - Mehmet Karataş
4 - Betül Ayhan
5 -
6 -
119 Türkiye Alsou Kamalıeva Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Tatar Yazar İbrahm Salahov'un “Kolıma Hikayeleri” Adlı Eserinde Stalin Zulmünün Tatar İnsanı ve Toplumu Üzerindeki Etkileri Oral / Sözel 2016-03-07 14:57:11 1 - Alsou Kamalıeva
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
120 Turkey Mutlu TÜRKMEN Bartın Üniversitesi BESYO İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Araştırılması - Bartın Üniversitesi Örneği Oral / Sözel 2016-03-07 13:48:10 1 - Mutlu TÜRKMEN
2 - Yunus ABDURAHİMOĞLU
3 - Serkan VAROL
4 - Mustafa GÖKDAĞ
5 -
6 -
121 Türkiye Hüseyin ÖZTÜRK Gziantep Üniversitesi Rekreatif Etkinliklere Katılımın engelleri ( Gaziantep Üniversite Akademik Personel Örneği) Oral / Sözel 2016-03-07 13:40:36 1 - Hüseyin ÖZTÜRK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
122 Türkiye Hüseyin ÖZTÜRK Akademik Personelin Boş Zamanlarında Sıkılma Algıları Oral / Sözel 2016-03-07 13:40:31 1 - Hüseyin ÖZTÜRK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
123 Türkiye AYBÜKE GÜDÜR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ NEOPLASTİSİZM AKIMI KAPSAMINDA DE STİJL HAREKETİ VE PİET MONDRİAN Virtual / Sanal 2016-03-07 13:40:18 1 - PELİN AVŞAR KARABAŞ
2 - AYBÜKE GÜDÜR
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
124 Türkiye Yağmur Akkoyunlu Dumlupınar üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Germiyan Kampüsü Kütahya Futbolda 17 Yaş Altı Profesyonel ve Amatör Alt Yapı Futbolcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin, Somototiplerinin, Mevkilere göre Karşılaştırılması. Oral / Sözel 2016-03-07 13:40:13 1 - Yağmur Akkoyunlu
2 - Muharrem Karanfilci
3 -
4 -
5 -
6 -
125 Türkiye Hakan Ozalp Gedik Unv. Insulin Resistance, Diets and Exercise. Poster / Poster 2016-03-07 13:39:53 1 - Hakan Ozalp
2 - Gurcan UNLU
3 - Asım CENGIZ
4 - Mensure Yaman
5 -
6 -
7 -
126 Türkiye FATMA ARSLAN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ PİLATES EGZERSİZ PROGRAMININ OBEZ, FAZLA KİLOLU VE NORMAL KİLOLU SEDANTER BAYANLARDA POSTURAL DEFORMİTELER, YAŞAM KALİTESİ, ÜZERİNE ETKİSİ Oral / Sözel 2016-03-07 13:33:04 1 - FATMA ARSLAN
2 - EVRİM ÇAKMAKÇI
3 - HALİL TAŞKIN
4 - ÖZDEN TAŞĞIN
5 - OKTAY ÇAKMAKÇI
6 - NURTEKİN ERKMEN
7 -
127 Türkiye Yasin KIRILMIŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Festivallerinin Halk Bilimsel Açıdan İncelenmesinde Çağrankaya Kar Yürüyüşü Örneği Oral / Sözel 2016-03-07 13:32:58 1 - Yasin KIRILMIŞ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
128 Türkiye Recep Fatih KAYHAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rize Kuvvet Antrenmanlarına Yeni Yaklaşım: Kan Akışını Kısıtlama Yöntemi Oral / Sözel 2016-03-07 13:32:53 1 - Recep Fatih KAYHAN
2 - İbrahim ERDEMİR
3 -
4 -
5 -
6 -
129 Turkey İbrahim Erdemir Balıkesir Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Farklı Spor Branşlarındaki Elit Sporcular ve Sedanterlerde Postür Analizi Oral / Sözel 2016-03-07 13:32:48 1 - İbrahim Erdemir
2 - Ebru En
3 - Bayram En
4 -
5 -
6 -
7 -
130 Türkiye Veysel KÜÇÜK Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi spor yüksekokulu Futbol Antrenörlerinin Psikolojik Dayanıklılıkları Ve Psikolojik Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması Oral / Sözel 2016-03-07 13:32:38 1 - Veysel KÜÇÜK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
131 Türkiye Selahattin AKPINAR Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİTİ Oral / Sözel 2016-03-07 13:32:31 1 - Selahattin AKPINAR
2 - Ali ÇORAPÇI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
132 Türkiye Ahmet ALPTEKİN Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Voleybolda Yüzen Servis Tekniğinin Kinematik Analizi Oral / Sözel 2016-03-07 13:32:14 1 - Ahmet ALPTEKİN
2 - Naciye ACET
3 - Halil KORKMAZ
4 -
5 -
6 -
7 -
133 Türkiye Asim Cengiz ODTU A Comparison of Strength and Power Characteristics Between power athletes, endurance athletes and field sport athletes aged between 14-16 Years Poster / Poster 2016-03-07 13:32:03 1 - Gurcan Unlu
2 - Asim Cengiz
3 - Mehmet Settar Kocak
4 -
5 -
6 -
7 -
134 Türkiye ünal türkçapar sütçü imam üniv Yüzme Egzersizlerinin Bedensel Engelli Bireylerde Yaşam Doyum Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-07 13:30:39 1 - ünal türkçapar
2 - mehmet günay
3 -
4 -
5 -
6 -
135 Türkiye nejla günay Gazi Üniversitesi OSMANLI SARAY TEŞKİLATINDA DİLSİZLER Oral / Sözel 2016-03-07 13:28:22 1 - nejla günay
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
136 Türkiye Prof. Dr. Mehmet GÜNAY Gazi Üniversitesi BESYO TÜRKİYE’DE SPOR CEMİYETLERİNİN KURULUŞU VE BU CEMİYETLERİN ETNİK VE DİNİ AMAÇLARLA KULLANILMASI Oral / Sözel 2016-03-07 13:28:09 1 - Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
137 Türkiye Tuğrul Yürük Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Farklı Din Anlayışlarına Ayrılan Yer Açısından Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Din Öğretimi Programları Oral / Sözel 2016-03-07 13:27:53 1 - Tuğrul Yürük
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
138 Turkey TUBA AYDIN GÜNGÖR AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Kültürel Yeterlik Ölçeği (KYÖ): Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Virtual / Sanal 2016-03-07 13:27:28 1 - TUBA AYDIN GÜNGÖR
2 - ÇİĞDEM ÇAKIR
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
139 Türkiye Selahattin AKPINAR Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2016-03-07 13:27:20 1 - Selahattin AKPINAR
2 - Öznur AKPINAR
3 - Mikail KARADABAN
4 -
5 -
6 -
7 -
140 Türkiye ahmet hakan yılmaz çanakkale Onsekiz Mart Üniv HAYAT AĞACI MOTİFİNİN ÖLÜM İMGELEMİNDE ANADOLU MEZARTAŞLARINA YANSIMASI VE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ Virtual / Sanal 2016-03-07 13:27:06 1 - ahmet hakan yılmaz
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
141 Türkiye Mehmet Akif PEÇE Bartın Üniversitesi TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ Oral / Sözel 2016-03-07 13:20:01 1 - Mehmet Akif PEÇE
2 - M Said CEYHAN
3 - Ahmet AKPOLAT
4 -
5 -
6 -
142 Türkiye Said KINGIR Bartın Üniversitesi Ar-Ge Harcamaları İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye Örneği Oral / Sözel 2016-03-07 13:17:06 1 - Said KINGIR
2 - Ahmet KAMACI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
143 Turkey Sercan Kural Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Futbol Seyircisinin Elekronik Bilet/Passolig Uygulamasına İlişkin Görüşleri Oral / Sözel 2016-03-07 13:09:32 1 - Sercan Kural
2 - Oğuz Özbek
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
144 Türkiye M Said CEYHAN Bartın Üniversitesi KAZAKİSTAN EKONOMİSİNİN DIŞA AÇIKLIK VE ENFLASYON ORANLARININ EKONOMİK BÜYÜMESİNE ETKİSİ (1994-2013) Oral / Sözel 2016-03-07 12:57:46 1 - M Said CEYHAN
2 - Ahmet AKPOLAT
3 - Mehmet Akif PEÇE
4 -
5 -
6 -
145 Türkiye Yılmaz Ünlü Bartın Üniversitesi BESYO SPOR BAHİS OYUNLARINA KATILIMI ETKİYEN FAKTÖRLER Oral / Sözel 2016-03-07 09:36:59 1 - Mehmet Alp Çelik
2 - Yılmaz Ünlü
3 - Zeki Taş
4 -
5 -
6 -
146 Türkiye MİNE TURGUT BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN 8 HAFTALIK DENGE VE KOORDİNASYON EGZERSİZLERİNİN, BAZI FİZİKSEL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Oral / Sözel 2016-03-07 08:45:49 1 - MEHMET GÖKTEPE
2 - MİNE TURGUT
3 - CÜNEYT TURGUT
4 -
5 -
6 -
7 -
147 Türkiye ENDER EYUBOĞLU Bartın Üniversitesi Türkiye Birinci Liginde Yer Alan Bazı Voleybol Takımlarında İletişim Becerisi Seviyesinin Takım Başarısına Etkisi Oral / Sözel 2016-03-07 08:45:33 1 - ENDER EYUBOĞLU
2 - OĞUZHAN DALKIRAN
3 - CEM SİNAN ASLAN
4 -
5 -
6 -
148 Türkiye Mehmet GÖKTEPE Bartın Üniversitesi Futbolcularda Dominant ve Nondominant Ayak Statik Denge Parametrelerinin Karşılaştırılması Oral / Sözel 2016-03-07 08:45:16 1 - Mehmet GÖKTEPE
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
149 Türkiye Ali Savaş Bülbül Bartın Üniversitesi Bartın İli Atmosferindeki Önemli Alerjenler Oral / Sözel 2016-03-07 08:44:58 1 - Ali Savaş Bülbül
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
150 Türkiye Utku IŞIK Dumlupınar University, School of Physical Education and Sports, Turkey Taekwondo Hakemleri ile Antrenörlerinin Ego, Kişilik ve Saldırganlık Düzeylerinin Farklı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-07 08:44:38 1 - Utku IŞIK
2 - Taner YILMAZ
3 - Mehmet ACET
4 - Metin ŞAHİN
5 - Muammer CANBAZ
6 -
7 -
151 Türkiye Osman Oruçhan Pamukkale Univesity Faculty of Theology İbn Hacer’in Yalancılıkla İtham Edilen Buhari Ravileri Savunusu Üzerine Bir Değerlendirme Virtual / Sanal 2016-03-07 08:44:29 1 - Osman Oruçhan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
152 Türkiye Muammer CANBAZ Konya, Selçuklu Anatolian High Scholl, 42000, muammercanbaz@hotmail.com Taekwondo Antrenörlerinin Kademelerine Göre Çatışma Yönetimi Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-07 08:44:22 1 - Muammer CANBAZ
2 - MEHMET ACET
3 - Utku IŞIK
4 - Taner YILMAZ
5 - Metin ŞAHİN
6 -
7 -
153 Türkiye Mehmet ACET Dumlupınar University, School of Physical Education and Sports, Turkey Taekwondo Hakemleri ile Antrenörlerinin Ego, Kişilik ve Saldırganlık Düzeylerinin Cinsiyet Faktörüne Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-07 08:44:18 1 - Mehmet ACET
2 - Muammer CANBAZ
3 - Taner YILMAZ
4 - Metin ŞAHİN
5 - Utku IŞIK
6 -
154 Türkiye Öznur Tulunay Ateş Meb Öğrencilerin Öğretmen ve Okul Metaforları Oral / Sözel 2016-03-07 08:43:41 1 - Öznur Tulunay Ateş
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
155 Türkiye Rashid Tazhibayev Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye İslam Düşünürü Said Nursi’ye Göre Toplumda İstikrar, Huzur Ve Barışı Sağlamanın Yöntem Ve Teknikleri Oral / Sözel 2016-03-07 08:43:26 1 - Rashid Tazhibayev
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
156 Türkiye Kadir YILMAZ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Karadeniz Bölgesi Halk Ezgilerinin Müzikal Yapılarına Yönelik Analiz Çalışması Virtual / Sanal 2016-03-07 08:43:17 1 - Kadir YILMAZ
2 - Zeki Nacakcı
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
157 Türkiye Oğuz FINDIK Karabük Üniversitesi Kapalı Spor Salonu Ortamlarının Yapay Sinir Ağları Kullanarak Sıcaklık ve Nem Bilgilerinin Tahmin Edilmesi Oral / Sözel 2016-03-07 08:43:09 1 - Nail Altıntaş
2 - Oğuz FINDIK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
158 Türkiye Mutlu Türkmen Bartın University An Evaluation of Fine and Gross Motor Skills in Adolescents with Down Syndrome Oral / Sözel 2016-03-07 08:43:02 1 - Şehmus Aslan
2 - Ummuhan Baş Aslan
3 - Mutlu Türkmen
4 -
5 -
6 -
159 Türkiye TANER YILMAZ Uşak University, Faculty of Sport Sciences, Turkey Taekwondo Hakemleri ile Antrenörlerinin Görev, Kişilik ve Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Oral / Sözel 2016-03-07 08:42:53 1 - TANER YILMAZ
2 - MEHMET ACET
3 - Utku IŞIK
4 - MUAMMER CANBAZ
5 - Metin ŞAHİN
6 -
7 -
160 Türkiye Hasan Ali ESİR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Fener Mah. Zihni Derin Kampüsü / RİZE Bursalı Lamiî Çelebi’nin Klasik Türk Edebiyatındaki Yeri ve Münşeât'ındaki Farsça Şiirler Oral / Sözel 2016-03-07 08:42:37 1 - Hasan Ali ESİR
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
161 Türkiye Faruk Salih Şeker Celal Bayar University, PETE, Manisa Eğitimde Eşitlik Bir İlke Mi? Virtual / Sanal 2016-03-07 08:42:24 1 - Faruk Salih Şeker
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
162 Türkiye Zeki Taş Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yöneticilerin Karşılaştığı Yönetsel Problemler Oral / Sözel 2016-03-07 08:33:45 1 - Zeki Taş
2 - Zafer Çimen
3 - Mehmet Alp Çelik
4 -
5 -
6 -
163 Türkiye Hande İnan Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu,Adıyaman Takım Sporlarında Etkin Liderlik Oral / Sözel 2016-03-06 18:59:55 1 - Hande İnan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
164 Türkiye Güngör Doğanay Capoeira’nın Sosyal Bütünleşmeye Katkısı Oral / Sözel 2016-03-06 18:56:25 1 - Güngör Doğanay
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
165 Kazakhstan Almas KURALBAYEV Kh.A.Yasawi International Kazakh-turkish university Economical indicators contribution of tourism industry to the economy of the region Oral / Sözel 2016-03-06 18:55:45 1 - Almas KURALBAYEV
2 - Aktokin AUBAKIROVA
3 - Burhan SEVIM
4 -
5 -
6 -
166 Türkiye Bülent Ağbuğa Pamukkale Üniversitesi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2016-03-06 18:55:36 1 - Bülent Ağbuğa
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
167 Türkiye Mustafa Baş Karadeniz Teknik Üniversitesi ORYANTİRİNG SPORCULARININ KARAR VERME STRATEJİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2016-03-06 18:55:02 1 - Mustafa Baş
2 - Recep Cengiz
3 -
4 -
5 -
6 -
168 Bosnia and Herzegovina Ahmet Naci DİLEK OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bosna Hersek'teki Spor Federasyonlarının Yapısal ve Hukuki Statülerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-05 19:35:16 1 - Ahmet Naci DİLEK
2 - Osman İMAMOĞLU
3 -
4 -
5 -
6 -
169 Türkiye Levent Ceylan Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Amasya Farklı Yaş Gruplarındaki Futbolcuların Sprint Zamanları Ve Tekrarlı Sprint Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-05 17:32:31 1 - Levent Ceylan
2 - Erkan Demirkan
3 - Hamza Küçük
4 -
5 -
6 -
7 -
170 Türkiye YARD. DOÇ. DR. ERTUĞRUL DÖNER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ MODERN DÖNEMDE İSRAİLİYYAT ALGISI Oral / Sözel 2016-03-05 17:32:08 1 - YARD. DOÇ. DR. ERTUĞRUL DÖNER
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
171 Türkiye Doç.Dr.Şebnem Şarvan Cengiz Bartın Üniversitesi SPOR OKULLARINA DEVAM EDEN OTİZMLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN ÇOCUK TABANLI DEĞİŞKENLERE GÖRE STRES VE BAŞA ÇIKMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Oral / Sözel 2016-03-05 17:31:55 1 - Doç.Dr.Şebnem Şarvan Cengiz
2 - Yrd.Doç.Dr.Mustafa Baş
3 - Cahide Elaltunkara
4 -
5 -
6 -
172 Türkiye Ömer Faruk Teber Akdeniz Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dini Edebi Metinler Olarak Menâkıbnâmelerin İslam Tasavvufundaki Önemi Oral / Sözel 2016-03-05 17:31:44 1 - Ömer Faruk Teber
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
173 Turkey Arş. Gör. TOLGA DURSUN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Cengiz Dağcı ve Edebiyat Sosyolojisi: Onlar da İnsandı Oral / Sözel 2016-03-05 17:31:37 1 - Arş. Gör. TOLGA DURSUN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
174 Türkiye Mustafa Şakir AKGÜL Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi İki Haftalık Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanın Kadınların Aerobik Göstergeleri Üzerine Etkisi Oral / Sözel 2016-03-05 17:31:31 1 - Mustafa Şakir AKGÜL
2 - Veli Volkan GÜRSES
3 - Hakan KARABIYIK
4 - Mitat KOZ
5 -
6 -
175 Türkiye Betül CAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Atasözlerinde Toplumsal Cinsiyet Oral / Sözel 2016-03-05 17:30:18 1 - Betül CAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
176 Türkiye Subhan EKŞİOĞLU Sakarya Üniversitesi Pedagojik formasyon öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri, özyetkinlik beklentileri ve kişilik özellikleri açısından değerlendirilmesi Oral / Sözel 2016-03-05 17:30:13 1 - Subhan EKŞİOĞLU
2 - Sinem TARHAN
3 - Hicran Çetin GÜNDÜZ
4 -
5 -
6 -
177 Türkiye Ali Albayrak Akdeniz Üniversitesi Mahir İz’e Göre Sosyal Bütünleşmede İbadetlerin Rolü Oral / Sözel 2016-03-05 17:30:06 1 - Ali Albayrak
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
178 Kazakhstan ORAZALY SABDEN President of the Union of Scientists of Kazakhstan LEVERAGE THE IMPLEMENTATION OF THE GREAT WORDS OF EDIFICATION ABAY Oral / Sözel 2016-03-05 17:29:23 1 - ORAZALY SABDEN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
179 Türkiye Zeynep EROL Bartın Üniversitesi OTİZMLİ BİREYLERDE EGZERSİZİN SOSYALLEŞME DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ Oral / Sözel 2016-03-05 08:37:45 1 - Zeynep EROL
2 - Yunus Emre BÜYÜKBASMACI
3 - Taner BOZKUŞ
4 - Ünsal TAZEGÜL
5 -
6 -
180 Türkiye Murat AKYÜZ School Of Physıcal Educatıon And Sports, Celal Bayar Üniversity Comparison of Some Biochemical Blood Parameters of Cultured Rainbow trout (Oncorhyncvhus mykiss) and Agri Fish Lake Trout (Salmo trutta labrax) Oral / Sözel 2016-03-05 08:36:46 1 - Tayfun KARATAŞ
2 - Murat AKYÜZ
3 -
4 -
5 -
6 -
181 Türkiye Vahit CELAL Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SSCB Döneminde Orta Asya'da Felsefe Çalışmaları (İbrahim Mominov Örneği) Oral / Sözel 2016-03-05 08:36:39 1 - Vahit CELAL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
182 Türkiye NURHAN KOÇAN BARTIN ÜNİVERSİTESİ Kuzguncuk (Üsküdar) Tarihi Doku Koruma ve Yayalaştırma Projesi Oral / Sözel 2016-03-05 08:24:33 1 - NURHAN KOÇAN
2 - HAKAN RÜZGAR
3 -
4 -
5 -
6 -
183 Türkiye Ahmet KAMACI Bartın Üniversitesi Dış Borçların Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi Oral / Sözel 2016-03-03 19:53:23 1 - Ahmet KAMACI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
184 Türkiye Osman Barak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kazakistan Rusya Belarus Gümrük Birliği Anlaşmasının Kazakistan’ın Dış Ticareti Üzerine Etkisi Oral / Sözel 2016-03-03 19:53:01 1 - Osman Barak
2 - Murat Abutalipov
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
185 Türkiye TUNAY KARAKÖK BARTIN ÜNİVERSİTESİ Türk Edebiyatında Bir Mutasavvıf: Ahmet Yesevi (M. Fuad Köprülü’ye Göre) Oral / Sözel 2016-03-03 19:52:25 1 - TUNAY KARAKÖK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
186 Nigeria Idowu Owoade The Effects of the First language on the teaching and learning of a second language in a Multicultural/Multilingual society Poster / Poster 2016-03-03 19:52:14 1 - Idowu Owoade
2 - Olayiwola Azeez
3 - Abiola Olanrewaju
4 -
5 -
6 -
7 -
187 Türkiye Serkan HACICAFEROĞLU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Cinsiyet Değişkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Algıladıkları İletişim Becerilerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-03 19:52:01 1 - Serkan HACICAFEROĞLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
188 Türkiye Serkan HACICAFEROĞLU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Salon Sporları Hakemlerinin Uğradıkları Yıldırma Davranışlarının Yönünün Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-03 19:51:47 1 - Serkan HACICAFEROĞLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
189 Türkiye Ali GÜVERCİN Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yeni bilgi ve firma değeri: Türkiye'de spor endüstrisi için bir uygulama Oral / Sözel 2016-03-03 19:51:35 1 - Said KINGIR
2 - Ali GÜVERCİN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
190 Türkiye Recep Fatih KAYHAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rize Farklı Kuvvet Antrenmanlarının Kan Parametrelerine Etkisi Oral / Sözel 2016-03-03 19:51:20 1 - Recep Fatih KAYHAN
2 - İbrahim ERDEMİR
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
191 Türkiye Murat Köse Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski Gecekondu Sakinlerinin Kentsel Dönüşümün Mahalle Kültürüne Etkisi Hakkında Görüşleri. Oral / Sözel 2016-03-03 19:49:05 1 - Murat Köse
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
192 Türkiye Öznur Tulunay Ateş MEB TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-03 19:48:44 1 - Öznur Tulunay Ateş
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
193 Türkiye Cengiz ŞAHİN Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Kırşehir Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yaşam Bağlılığı ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-03 19:48:31 1 - Cengiz ŞAHİN
2 - Murat ATASOY
3 - Meryem ALTUN
4 -
5 -
6 -
7 -
194 Türkiye Kevser Gürcan Yardimci Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Osmanlı Dönemi Dokuma Sanatı Ürünlerinden Örnekler Oral / Sözel 2016-03-03 19:48:13 1 - Kevser Gürcan Yardimci
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
195 Türkiye Yalın Aygün Inonu University Parents’ thoughts towards their children participation in swimming course as a leisure time activity: A Qualitative Research Virtual / Sanal 2016-03-03 19:47:57 1 - Yalın Aygün
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
196 Türkiye Fahri Akçakoyun Balıkesir Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Durumlarına Göre İletşim Becerisi Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-03 19:47:15 1 - Fahri Akçakoyun
2 - Efecan Tezcan
3 - Merve Ceylan
4 - Vedat Mutlu
5 -
6 -
7 -
197 Türkiye Fahri Akçakoyun Balıkesir Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Durumlarına Göre Egzersiz Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-03 19:46:58 1 - Fahri Akçakoyun
2 - Efecan Tezcan
3 - Merve Ceylan
4 - Vedat Mutlu
5 -
6 -
198 Türkiye Bekir MENDEŞ Gaziantep Üniversitesi Üniversite öğrencilerinde dominant el kavrama kuvvetinin incelenmesi Oral / Sözel 2016-03-03 19:46:47 1 - Bekir MENDEŞ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
199 Türkiye Recep AYDIN Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Liderlik Özelliklerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-03 19:46:34 1 - Recep AYDIN
2 - Taner BOZKUŞ
3 - Murat KUL
4 -
5 -
6 -
7 -
200 Türkiye Kadir KAYAHAN Bartın Üniversitesi, Bartın Meslek Yüksekokulu,BARTIN Açık Alan Fitness Aletlerinin Ahşap Malzemeden Yapılabilirliğinin Araştırılması Oral / Sözel 2016-03-03 19:46:22 1 - Kadir KAYAHAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
201 Türkiye Bülent KİLİT Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Profesyonel tenis oyuncularında yo-yo aralıklı toparlanma testi, kort içi uygunluk testleri ve anaerobik performans testlerinin arasındaki ilişkisi Oral / Sözel 2016-03-03 19:45:57 1 - Bülent KİLİT
2 - Erşan ARSLAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
202 Turkey İsmail AYDIN Bartın Üniversitesi REKREASYONAL ETKİNLİKLERE YÖNELİK FİTNES KATILIMCILARININ İLGİLENİM DÜZEYLERi: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE DURUMU Oral / Sözel 2016-03-03 19:45:32 1 - İsmail AYDIN
2 - Fatih YAŞARTÜRK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
203 Türkiye İsmail ŞIK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Hanefi-Mâturîdî Düşüncede Kelâm ve Usulü’l-Fıkh İlişkisi Oral / Sözel 2016-03-03 19:45:20 1 - İsmail ŞIK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
204 Türkiye Naci KALKAN Celal Bayar Üniversitesi Eskrim Antrenörlerine Göre Eskrim Sporcularının Performansını Etkileyen Psikolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi: Nitel Çalışma Oral / Sözel 2016-03-03 19:45:05 1 - Naci KALKAN
2 - Aylin ZEKİOĞLU
3 - Tuncay ÖKTEM
4 - Nevzat ERDĞAN
5 -
6 -
205 Türkiye Ali Güvercin Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bartın Spor Endüstrisinin Bir Ekonomi Olarak Gelişmesini Etkileyen Faktörler Oral / Sözel 2016-03-03 19:44:51 1 - Ali Güvercin
2 - Halil İbrahim Mil
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
206 Nigeria OLADITI A OLATUNJI SPORT INDUSTRY AND MANAGEMENT Oral / Sözel 2016-03-03 19:43:15 1 -
2 -
3 - OLADITI A OLATUNJI
4 -
5 -
6 -
207 Iran, Islamic Republic of Mohammad Ali Ghareh Payame Noor University Professor, Iran The relationship between cultural indicators and participation in sport for all Oral / Sözel 2016-03-02 19:31:44 1 - Mohammad Ali Ghareh
2 - Habib Honari
3 - Alireza Ahmadi
4 -
5 -
6 -
7 -
208 Turkey Ümit Öz Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Eğitim Gören Genç Erkek Sporcularda Morfolojik Değişkenler İle Üst Ekstremiteden Elde Edilen Anaerobik Performans Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-02 19:31:32 1 - Ali Ozan Erkılıç
2 - Ümit Öz
3 - Ali Özkan
4 -
5 -
6 -
7 -
209 Turkey Ali ÖZKAN Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Futbolda Mükemmellik ve Yaşam Boyu Katılım (Uzun Süreli Futbolcu Gelişim Modeli) Oral / Sözel 2016-03-02 19:31:22 1 - Ali ÖZKAN
2 - Arzu ÖZKAN
3 -
4 -
5 -
6 -
210 Turkey Recep Soslu Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın Erkek Basketbol Oyuncularının Alt Ve Üst Ekstrimiteden Elde Edilen Bazı Performans İle İlgili Fiziksel Uygunluklarının Belirlenmesinde Bazı Değişkenlerin Rolü Oral / Sözel 2016-03-02 19:31:10 1 - Recep Soslu
2 - Ali Özkan
3 - Mehmet Göktepe
4 - Ümit Öz
5 - Barış Narşen
6 -
211 Türkiye Alp Eren DEMİRKAYA Bartın Üniversitesi GALİMCAN İBRAHİMOV'UN KAZAK KIZI ROMANINDA KAZAK SOSYAL HAYATI Oral / Sözel 2016-03-02 19:30:55 1 - Alp Eren DEMİRKAYA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
212 Türkiye Arif DEMİRER Bartın Üniversitesi Arnavut Yazar İsmail Kadare’nin “Kuşatma” Adlı Romanında Türk İmajı Oral / Sözel 2016-03-02 19:30:41 1 - Arif DEMİRER
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
213 Türkiye Doç. Dr. Bekir TATLI Çukurova Ü.İlahiyat F. Tıbb-ı Nebevî Kavramı Bağlamında Hz. Peygamberin Öğretilerinde Vakit Vurgusu Oral / Sözel 2016-03-02 19:30:01 1 - Doç. Dr. Bekir TATLI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
214 Türkiye Yrd.Doç.Dr. Murat ATASOY Ahi Evran Üniversitesi Türk Üniversitelerinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-02 19:29:44 1 - Yrd.Doç.Dr. Murat ATASOY
2 - Doç.Dr. Cengiz ŞAHİN
3 - Arş.Gör. Meryem ALTUN
4 -
5 -
6 -
7 -
215 Türkiye Doç.Dr. Cengiz ŞAHİN Ahi Evran Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-02 19:29:32 1 - Doç.Dr. Cengiz ŞAHİN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
216 Türkiye Cengiz Şengül Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kazakistan-Türkiye Halk Müziği Etkileşiminde Ahmet Hulusi Seven Oral / Sözel 2016-03-02 19:29:04 1 - Cengiz Şengül
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
217 Türkiye Dursun ÜNÜVAR Bartın Üniversitesi Türk Müzik Terimlerinden Ayalgu Sözcüğünün Tarihi Serüveni Oral / Sözel 2016-03-02 19:28:52 1 - Dursun ÜNÜVAR
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
218 Türkiye Ferhat Güder Bartın Üniveristesi BESYO Elit taekwondocu kadınlarda Poomseci ve Gyorugicilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması Oral / Sözel 2016-03-02 19:27:48 1 - Ferhat Güder
2 - İBRAHİM ÜMRAN AKDAĞCIK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
219 Türkiye Burak GÜRER Gaziantep Üniversitesi Besyo Türkiye’deki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüpleri ile Faaliyet Alanlarının İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-02 19:27:29 1 - Burak GÜRER
2 - Fikret ALINCAK
3 - Mehmet ÖÇALAN
4 -
5 -
6 -
7 -
220 Türkiye Gül ŞEN YAMAN Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde ''WhatsApp'' Kullanımı Oral / Sözel 2016-03-02 19:27:00 1 - Gül ŞEN YAMAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
221 Türkiye Havva Meryem İMRE İstanbul Aydın Universitesi TARİHSEL GELİŞİM İÇERİSİNDE İNSAN, MODA, AYAKKABI İLİŞKİSİ Virtual / Sanal 2016-03-02 19:26:39 1 - Havva Meryem İMRE
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
222 Türkiye Harun Kırılmaz Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya Tıbbi Hataların Tanımlanması ve Önlenmesine Yönelik Bir Uygulama Oral / Sözel 2016-03-02 17:20:00 1 - Songül Yorgun
2 - Ahmet Atasoy
3 - Erdoğan Şentürk
4 - Harun Kırılmaz
5 -
6 -
7 -
223 Türkiye Hasan BOZGEYİKLİ Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kayseri-Türkiye Özel Eğitim Öğretmenlerinin Çalışma Yaşamı Kalitelerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-02 17:19:42 1 - Hasan BOZGEYİKLİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
224 Türkiye Hasan BOZGEYİKLİ Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Değer Algıları Oral / Sözel 2016-03-02 17:19:27 1 - Hasan BOZGEYİKLİ
2 - Sümeyye DERİN
3 - Emre TOPRAK
4 -
5 -
6 -
7 -
225 Türkiye Hayri AKYÜZ Bartın Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği Oral / Sözel 2016-03-02 17:18:58 1 - Hayri AKYÜZ
2 - Mutlu TÜRKMEN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
226 Türkiye İBRAHİM HALİL CAN ÇUKUROVA DR. AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ Lise Öğrencilerinin İnsani Değerlerinin Problematik Sosyal Network Kullanımı Oral / Sözel 2016-03-02 17:18:43 1 - İBRAHİM HALİL CAN
2 - ŞAHİN KESİCİ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
227 Türkiye Kadri AKÇALI Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu, Bartın Teknik Tekstillerin Spor Branşlarında Kullanımının İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-02 17:18:30 1 - Kadri AKÇALI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
228 Algeria KERFES Nabil Laboratory of STAPS, Algiers 3 University, Algeria The effects of the style play with different areas to development some of the physical and skill performance for football players 17-19 years. Poster / Poster 2016-03-02 17:18:11 1 - KERFES Nabil
2 - KACIR Abderrezzak
3 - GHADBANE Ahmed Hamza
4 -
5 -
6 -
229 Türkiye Korkmaz ATALAY Gençlik ve Spor Bakanlığı Geleneksel Türk Sporlarının Türk Dünyasının Sosyal Bütünleşmesi Açısından Önemi Oral / Sözel 2016-03-02 17:17:46 1 - Korkmaz ATALAY
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
230 Türkiye Kürşat KARACABEY Düzce Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 8-11 Yaş Arası Bayan Voleybolcularda Core Antrenman Programının Bazı Fiziksel ve Motorik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-02 17:17:33 1 - Kürşat KARACABEY
2 - Gökhan TETİK
3 - Yavuz ÖNTÜRK
4 - Ziya KADİROĞLU
5 - Reşat KARTAL
6 -
231 Türkiye Kürşat Karacabey Düzce Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu OKUL SPOR FAALİYETLERİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN BESLENME BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Poster / Poster 2016-03-02 17:17:19 1 - Nida Kaya
2 - Kürşat Karacabey
3 - Ziya Kadiroğlu
4 - Reşat Kartal
5 -
6 -
7 -
232 Türkiye Mahmut Bozan Bartın Üniversitesi BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE DEMOKRATİKLEŞME SORUNU Oral / Sözel 2016-03-02 17:17:05 1 - Mahmut Bozan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
233 Türkiye Mehmet Haşim AKGÜL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Burdur Endüstri Çağı ve Modern Sporun Doğuşu Oral / Sözel 2016-03-02 17:16:52 1 - Mehmet Haşim AKGÜL
2 - Sezgin Korkmaz
3 - Ahmet Yavuz Karafil
4 - Ünsal Tazegül
5 -
6 -
234 Türkiye Meliha KÖSE Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Ortaöğretim Tarih Öğretmenlerinin Tarih Derslerini Sevdirmedeki Rolleri Oral / Sözel 2016-03-02 17:16:34 1 - Meliha KÖSE
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
235 Türkiye Mine HALİS Kastamonu Üniversitesi MANEVİ DEĞERLERİN KARİYER DEĞERLERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Oral / Sözel 2016-03-02 17:16:05 1 - Mine HALİS
2 - Diana CUMALİYEVA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
236 Türkiye Muhsin HALİS Kastamonu Üniversitesi SATIN ALMADA ETNOSENTRİK TUTUMLAR: AZERBAYCAN TURİSTİK ÜRÜN TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Oral / Sözel 2016-03-02 17:15:46 1 - Muhsin HALİS
2 - Surayya ADİLOVA
3 - Mine HALİS
4 -
5 -
6 -
7 -
237 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Murat Akın Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mu‘tezile’nin Günümüzdeki Durumu Oral / Sözel 2016-03-02 17:15:30 1 - Yrd. Doç. Dr. Murat Akın
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
238 Türkiye Yrd. Doç. Dr. Murat Akın Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Harakanî’den Yesevî’ye Gönül Birliği Oral / Sözel 2016-03-02 17:15:14 1 - Yrd. Doç. Dr. Murat Akın
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
239 Türkiye Murat Akyüz Celal Bayar Üniversitesi Genç Atletlerde Aerobik Yüklenmenin Propriyosepsiyonları Üzerine Etkileri Oral / Sözel 2016-03-02 17:14:58 1 - Öznur Akyüz
2 - Necip Fazıl Kishalı
3 - Murat Akyüz
4 - Cemil Tuğrul Han Şam
5 -
6 -
240 Türkiye Murat DOĞANAY TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) Döviz Kuru Riski Yönetimine Sektörel Bir Yaklaşım Virtual / Sanal 2016-03-02 17:14:43 1 - Murat DOĞANAY
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
241 Türkiye Murat Taş Celal Bayar Üniversitesi Antioksidan Kullanımının ve Farklı Sürelerde Yüzme Egzersizinın Kas Dokusu Üzerine Etkisinin İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-02 17:14:29 1 - Öznur Akyüz
2 - Necip Fazıl Kishalı
3 - Murat Taş
4 - Recep Soslu
5 - Murat Akyüz
6 - Fatih Çatıkkaş
7 -
242 Türkiye Mustafa MUTLU Bartın Üniversitesi Selim Sırrı Tarcan’ın Sporda Amatörlük-Profesyonellik Üzerine Fikir ve Düşünceleri Oral / Sözel 2016-03-02 17:14:15 1 - Mustafa MUTLU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
243 Türkiye Veli Volkan GÜRSES Kastomonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kastomonu Yüzücülerde Hidroterapinin Toparlanma Üzerine Etkisi Oral / Sözel 2016-03-02 17:13:55 1 - Veli Volkan GÜRSES
2 - Hakan KARABIYIK
3 - Mustafa Şakir AKGÜL
4 - Burcu Ertaş DÖLEK
5 - Mitat KOZ
6 -
244 Türkiye Münir KUŞÇUZADE BÜ. İslami İlimler Kur’an-ı Kerim Açısından Savaş Oral / Sözel 2016-03-02 17:13:37 1 - Münir KUŞÇUZADE
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
245 Iraq Dr. Nabhan Hameed Alanbar University The effect of various velocities training method on some physical abilities and functional indicators among handball players Poster / Poster 2016-03-02 17:13:19 1 - Dr. Nabhan Hameed
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
246 Turkey Nevzat Erdoğan Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Eskişehir Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği (ZDÖ): Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Oral / Sözel 2016-03-02 17:12:58 1 - Nevzat Erdoğan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
247 Türkiye NURHAN KOÇAN BARTIN ÜNİVERSİTESİ Kültürel Miras ve Koruma Bağlamında Uşak Tarihi Kent Merkezi Yayalaştırma Projesi Oral / Sözel 2016-03-02 17:12:18 1 - NURHAN KOÇAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
248 Bulgaria Assist. Prof. PhD Petya Marcheva St. Cyril and St.Methodius University of Veliko Tarnovo College of Education – Pleven, Bulgaria Current aspects of the legal-normative base for integration of Children and Students with Special Educational Needs (SEN) in the Republic of Bulgaria Oral / Sözel 2016-03-02 17:12:01 1 - Assist. Prof. PhD Petya Marcheva
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
249 Türkiye Recep Cengiz Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mizah Tarzları ile Algılanan Duygusal Bezdirme Üzerine Araştırma Oral / Sözel 2016-03-02 17:11:41 1 - Recep Cengiz
2 - Mehmet Acet
3 - Mert Kayhan
4 -
5 -
6 -
7 -
250 Türkiye RIDVAN KARABULUT ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1960‘lı Yıllarda Üstün Yetenekliler Eğitiminde İlkokul Düzeyinde Uygulanan Programın Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-02 17:11:20 1 - RIDVAN KARABULUT
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
251 Türkiye Saliha AĞAÇ Gazi Universitesi İş Başvurusunda Bireyin Algılanmasında Giysi Türleri ve Modellerinin Etkisi Var mıdır? Oral / Sözel 2016-03-02 17:11:04 1 - Saliha AĞAÇ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
252 Türkiye Selami Özsoy Abant İzzet Baysal Üniversitesi Siyasi Sempati Aracı Olarak Futbol: Türkiye’de 2015 Milletvekili Seçim Kampanyalarında Gazetelere Yansıyanlar Oral / Sözel 2016-03-02 17:10:47 1 - Selami Özsoy
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
253 Türkiye Selma Çelikyay Bartın Üniversitesi Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkeleri Bağlamında İstanbul-Zeyrek Örneği Oral / Sözel 2016-03-02 17:10:31 1 - Selma Çelikyay
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
254 Türkiye Selma Çelikyay Bartın Üniversitesi Amasra’nın Tarihi ve Kültürel Mirasına İlişkin Sürdürülebilirlik Stratejileri Oral / Sözel 2016-03-02 17:10:09 1 - Selma Çelikyay
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
255 Türkiye Senem SOYER Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Dil Öğretim Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama Ve Etkileri Oral / Sözel 2016-03-02 17:06:20 1 - Senem SOYER
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
256 Türkiye Sıddık Ağçoban Kırklareli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kırklareli Kalıcı Bir Avrupa-İslam Uyumunun İmkânı ve Avrupa Müslümanlığı Oral / Sözel 2016-03-02 17:03:27 1 - Sıddık Ağçoban
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
257 Türkiye Sıddık Ağçoban Kırklareli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kırklareli Geleneksel Oryantalizm’in Kırılma Hattı ve Yeni Oryantalizm’in Çıkışı Oral / Sözel 2016-03-02 17:03:11 1 - Sıddık Ağçoban
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
258 Türkiye Sıddık Ağçoban Kırklareli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kırklareli Kadın Olgusunun Kültürel Gelişimi ve İslam’da Kadının Yeri Üzerine Tartışmalar Oral / Sözel 2016-03-02 17:02:54 1 - Sıddık Ağçoban
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
259 Türkiye Doç.Dr.S.Cem ŞAKTANLI Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Lisans Çizelge Programının Kapsam/Kredi bakımından İncelemesi Oral / Sözel 2016-03-02 17:02:37 1 - Doç.Dr.S.Cem ŞAKTANLI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
260 Türkiye Taner YILMAZ Uşak University, Faculty of Sport Sciences, Turkey, Spor Çalışanlarında Örgütsel Sessizlik Oral / Sözel 2016-03-02 17:02:08 1 - Gülsüm BAŞTUĞ
2 - Adem PALA
3 - Taner YILMAZ
4 - Mehdi DUYAN
5 - İlker GÜNEL
6 -
7 -
261 Bulgaria Assoc. Prof. Dr. Teodora Dimitrova Valova St. Cyril and St.Methodius University of Veliko Tarnovo College of Education – Pleven, Bulgaria The Integration of ICT into Project-Based Approach to Enhance Early Literacy. Virtual / Sanal 2016-03-02 17:01:52 1 - Assoc. Prof. Dr. Teodora Dimitrova Valova
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
262 Türkiye Yahya AKKAYA Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu, Bartın Spor Pazarlamasında Tutundurma Karması Elemanlarının Kullanımının İncelenmesi Oral / Sözel 2016-03-02 17:00:56 1 - Yahya AKKAYA
2 - Kadri AKÇALI
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
263 Türkiye Yıldıray BULUT Bartın Üniversitesi ALİ AKBAŞ’IN BİYOGRAFİK VE SANATSAL YAŞAMI İLE ŞİİRLERİNDE YER VERDİĞİ TEMALAR Oral / Sözel 2016-03-02 17:00:38 1 - Yıldıray BULUT
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
264 Türkiye Yusuf Gökalp Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Adana Yemen’de İslam Siyasi Düşüncesinin Şekillenmesinde Mezhep Faktörünün Etkisi Oral / Sözel 2016-03-02 17:00:25 1 - Yusuf Gökalp
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
265 Iran, Islamic Republic of ZAHRA HABIBI AZAD ISLAMIC UNIVERSITY The Young Women In Palestine And Egypt And The Different Role Of Them In Recent Intifada Oral / Sözel 2016-03-02 17:00:03 1 - ZAHRA HABIBI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
266 Türkiye Ümmühan Ark Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi HUKUK-AHLAK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DİVAN-I HİKMET Oral / Sözel 2016-03-02 16:59:44 1 - Ümmühan Ark
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
267 Türkiye ŞAHİN KESİCİ KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Lise Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçlarının Problematik Sosyal Network Oral / Sözel 2016-03-02 16:59:30 1 - ŞAHİN KESİCİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
268 Türkiye ŞAHİN KESİCİ KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Öğretmen Adaylarının İnsani Değerlerinin Sosyal Kaygı Düzeylerini Yordaması Oral / Sözel 2016-03-02 16:59:17 1 - ŞAHİN KESİCİ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
269 Türkiye Şebnem Şemseddinova Bakü Devlet Üniversitesi, Türkoloji bölümü Özbek Yazı Dili ve Azerbaycan Türkçesi'nin Ağızlarında Akrabalık Terimleri Oral / Sözel 2016-03-02 16:58:55 1 - Şebnem Şemseddinova
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
270 Algeria BRIKI Tahar Laboratory of STAPS, Algiers 3 University, Algeria The use of modern technology in the follow-up formation of juniors in football schools Poster / Poster 2016-03-02 11:53:03 1 - BRIKI Tahar
2 - GADBANE Ahmed Hamza
3 - KERFES Nabil
4 -
5 -
6 -
7 -
271 Türkiye Mustafa Şakir AKGÜL Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi,Ankara 9-13 Yaş Grubu Futbolcularda Yaş, Boy ve Vücut Ağırlığı İle Sürat, İvmelenme ve Dikey Sıçrama Performansı Arasındaki İlişki Oral / Sözel 2016-03-02 11:52:14 1 - Turgut KAPLAN
2 - Halil TAŞKIN
3 - Mustafa Şakir AKGÜL
4 -
5 -
6 -
7 -
272 Nigeria Coach Dominic Uzodimma Ikwuagwu Unique Ultimate Sports & Academy MENTAL AND SOCIAL BENEFITS OF SPORTS PARTICIPATION Oral / Sözel 2016-02-26 21:26:29 1 - Coach Dominic Uzodimma Ikwuagwu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
273 Nigeria Coach Dominic Uzodimma Ikwuagwu Unique Ultimate Sports & Academy CONTROLLING EMOTIONS DURING SPORTS EVENTS Oral / Sözel 2016-02-23 21:05:59 1 - Coach Dominic Uzodimma Ikwuagwu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
274 Iran, Islamic Republic of Sara Keshkar Allameh Tabataba’i University Professor, Iran The factors of costumer orientation based on customers’ viewpoints to Tehran’s public sport facilities Oral / Sözel 2016-02-23 21:05:07 1 - Sara Keshkar
2 - Atefeh HabibiRad
3 - Alireza Ahmadi
4 -
5 -
6 -
7 -
275 Algeria Bochra REFAS Ankara University, Institute of Social Sciences The Subject of Nâsih-mensûh in Muwatta' of Imam Malik Oral / Sözel 2016-02-21 10:32:21 1 - Bochra REFAS
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
276 Nigeria AGBOOLA OWOLABI KABIRU Logbonculture International Limited How Does Sport Psychology Actually Improve Athletic Performance Poster / Poster 2016-02-16 19:47:30 1 - ORIADE ANUOLUWAPO RAHEEM
2 - KOLAWOLE WASIU IBRAHIM
3 - AYILARA SHAMUSIDEEN OLAWOLE
4 - ADEWUSI AYOOLA DAVID
5 - AGBOOLA OWOLABI KABIRU
6 - BOLARINWA LATEEF AYODEJI
7 -
277 Nigeria James Musa Jeb Logbonculture International Limited Qualitative Research in Sport Science Poster / Poster 2016-02-16 19:47:18 1 - James Musa Jeb
2 - Adeoye Kehinde Olusola
3 - Arowolo Kayode Olakunle
4 -
5 -
6 -
7 -
278 Türkiye Harun Kırılmaz Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya Sağlık Çalışanlarında Psikososyal Risk Faktörlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Oral / Sözel 2016-02-16 19:44:47 1 - Harun Kırılmaz
2 - Songül Yorgun
3 - Ahmet Atasoy
4 -
5 -
6 -
7 -
279 Türkiye ALİ ARSLAN BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AHMED YESEVİ’DE HZ. PEYGAMBER (SAV) SEVGİSİ Oral / Sözel 2016-02-12 18:15:24 1 - ALİ ARSLAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
280 Türkiye ALİ ARSLAN BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Kâdı Iyâz(V. 544/1149) ve Endülüs’te Hadis İlmi Oral / Sözel 2016-02-10 20:07:22 1 - ALİ ARSLAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
281 Nigeria Abimbola Kabiru Logbonculture International Limited Importance Of Games and Sports Poster / Poster 2016-02-01 17:03:25 1 - Abimbola Kabiru
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
282 Iran, Islamic Republic of Habib Samadzade İslami Azad Üniversitesi İran Eğitim Sisteminde Gereken Çokkültürlü Eğitim Oral / Sözel 2016-01-16 09:31:47 1 - Şükrü Ada
2 - Habib Samadzade
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
283 Türkiye Murat Aydınlı Rize-Çamlıhemşin İmam Hatip Lisesi TARİHİ KAZAK BOYLARI Oral / Sözel 2016-01-16 09:30:32 1 - Murat Aydınlı
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -