Kabul Edilen Tüm Bildiriler, ISCS
 
 

No

Ülke Sunum Yazarı Kurum Başlık Sunum Türü Kabul Tarihi Author
1 Türkiye Ömer KAYNAR Muş Alparslan Üniversitesi Güreş Antrenörlerine göre Güreşçilerde Sporu Bırakma Nedenlerinin İncelenmesi
(Examining the Reasons For Droppıng out Sports for the Wrestlers according to the Wrestling Coach)
Oral / Sözel 2019-06-10 16:15:09 Ömer KAYNAR

2 Türkiye Yaşar Çevikel Marmara Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü 14-20 Yaş Arası Erkek Futbolcularda Zihinsel Dayanıklılığın, Kişilik Özellikleriyle İlişkisinin İncelenmesi
(14-20 YAŞ ARASI ERKEK FUTBOLCULARDA ZİHİNSEL DAYANIKLILIĞIN, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ)
Oral / Sözel 2019-06-07 13:10:25 Yaşar Çevikel
Turgay Biçer

3 Turkey Recep CENGİZ Manisa Celal Bayar Üniversitesi DOĞA VE MACERA SPORCULARININ ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYİ VE BAŞARI İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE NATURAL DURABILITY LEVEL AND SUCCESS NEEDS OF NATURE AND ADVENTOR SPORTS)
Oral / Sözel 2019-06-06 22:07:56 Recep CENGİZ
Sinem ERKOÇ
Hasan MEMILI4 Türkiye Ramazan KUBAT Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya/TÜRKİYE Amatör Futbol ve Basketbolcularda Çevikliğin Karşılaştırılması
(Comparison of Agility in Amateur Football and Basketball Players)
Oral / Sözel 2019-06-02 23:30:57 Murat AKYÜZ
Öznur AKYÜZ
Yeliz DOĞRU
Ramazan KUBAT


5 Türkiye Ramazan KUBAT Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fitness ve Pilates Egzersizi Yapan Kadınların Sosyal Fizik Kaygı Durumlarının Karşılaştırılması
(Comparison of Social Physique Anxiety of Fitness and Pilates Exercise in Women)
Oral / Sözel 2019-05-31 10:39:15 Yeliz DOĞRU
Murat AKYÜZ
Öznur AKYÜZ
Ramazan KUBAT


6 Türkiye Səba Namazova Gəncə Dövlət Universiteti ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN PUBLİSİSTİKASI
(Uzeyir Hajibeyli's Publicism)
Oral / Sözel 2019-05-31 10:31:07 Səba Namazova


7 Iran, Islamic Republic of Shahla Cheraghi Islamic Azad University, Yasuj Branch, Yasuj, Iran The Factors of Customer Orientation Based on Customers’ Viewpoints to Tehran’s Public Sport Facilities
()
Oral / Sözel 2019-05-31 10:31:02 Shahla Cheraghi
Seyed Ehsan Amir Hosseini

8 Azerbaijan Ayten AHMEDOVA Gence Devlet Universitesi Türk halklarının ortak değerleri
(Common monument of Turkish peoples)
Oral / Sözel 2019-05-28 00:50:04 Ayten AHMEDOVA

9 Türkiye Mehmet ÖZTÜRK İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Sporcularda Dalgalanan Asimetri Düzeylerinin Kondisyonel Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
(Investigation of the Effect of Fluctuating Asymmetry Levels on Conditional Properties in Athletes.)
Oral / Sözel 2019-05-27 18:16:41 Mehmet ÖZTÜRK
İzzet DUYAR
Ecevit Barış ÖZENER
Berna Ertuğrul ÖZENER
Orkun AKKOÇ

10 Türkiye Zeynep YILDIRIM Bartın Üniversitesi SEDANTER BİREYLERE UYGULANAN AEROBİK EGZERSİZİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
(The Effect of Aerobic Exercise on Some Blood Values ​​of Sedentary Individuals.)
Oral / Sözel 2019-05-26 16:43:35 Emre ÇİLİNGİR
Zeynep YILDIRIM
Mine TURGUT11 Türkiye İbrahim KURT Milli Eğitim Bakanlığı İşitme Engelli Erkek Voleybolcu, Basketbolcu ve Sedanterlerde Bazı Fiziksel, Motorsal ve Fizyolojik Parametrelerin Karşılaştırılması
(Comparison of Some Physical, Motoric and Physiological Parameters of Male Volleyball, Basketball Players and Sedentary with Hearing Impairment)
Oral / Sözel 2019-05-26 16:35:15 İbrahim KURT
Mürsel AKDENK
Mustafa Kemal KURT
12 Türkiye Çiğdem ÖNER İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENÇ YETİŞKİN EGZERSİZ LİDERLERİNİN BENLİK SAYGILARI VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SELF ESTEEM AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE OF YOUNG ADULT EXERCISE LEADERS)
Oral / Sözel 2019-05-26 16:35:03 Çiğdem ÖNER


13 Türkiye İsmail POLATCAN Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri
(Problems encountered of Physical Education Teachers in Practice and Suggested Solutions)
Oral / Sözel 2019-05-26 16:34:51 İsmail POLATCAN
Zeki COŞKUNER

14 Türkiye Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi Üniversitelerdeki Rekreasyon Programlarının Yaşam Kalitesi Açısından Önemi
(-)
Oral / Sözel 2019-05-25 18:34:02 Erdal ZORBA


15 Türkiye İsa KAVALCI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Rize TOHM SPORCULARININ SPORA KATILIM DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (RİZE İLİ ÖRNEĞİ)
(INVESTİGATİON OF THE LEVEL OF PARTİCİPATİON OF TOHM ATHLETES İN SPORTS (RİZE SAMPLE))
Oral / Sözel 2019-05-25 16:22:51 İsa KAVALCI
Arslan KALKAVAN

16 Türkiye Halil İbrahim ÇAKIR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rize Türkiye Trampolin Cimnastik Şampiyonasına Katılan Sporcuların Müsabaka Öncesi Durumluk Kaygı Düzeylerinin Araştırılması
(The Investigation of Pre-Competition State Anxiety Level of Athletes participating Turkey Trampoline Gymnastics Championships)
Oral / Sözel 2019-05-25 16:22:47 Arslan KALKAVAN
Halil İbrahim ÇAKIR
Emre KAVASOĞLU
17 Türkiye Halil İbrahim ÇAKIR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rize Trabzon’da Okullar Arası Müsabakalara Katılan Sporcu Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
(The Investigation Of Attitude Towards Physical Education And Sport Of Students Athlete Participating Inter School Competitions)
Oral / Sözel 2019-05-25 16:22:41 Arslan KALKAVAN
Halil İbrahim ÇAKIR
Recep Fatih KAYHAN
Büşra KARABACAK18 Iran, Islamic Republic of Masoud Naderian JAHROMI Isfahan University, School of Physical Education and Sports, Isfahan, IRAN Technical Skills and Abilities of Sport Executives
()
Poster / Poster 2019-05-25 16:22:27 Masoud Naderian JAHROMI
Fatemeh JALILI
19 Palestine Jamal ABUBSHARA Arab American University The Effect of Using Coordination Abilities on Some Physical Variables among Junior Soccer Players
(The Effect of Using Coordination Abilities on Some Physical Variables among Junior Soccer Players)
Oral / Sözel 2019-05-25 16:21:06 Jamal ABUBSHARA
Mohanned OMER
20 Türkiye Ayşe KANSIZ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Rize BİSİKLETÇİLERİN SAHİP OLDUKLARI GÖREV VE EGO YÖNELİMLERİNİN BAŞARIYA ETKİSİ
(THE IMPACT OF CYCLISTS ON THE SUCCESS OF THEIR DUTIES AND EGO ORIENTATION)
Oral / Sözel 2019-05-25 10:55:44 Ayşe KANSIZ
Arslan KALKAVAN
Utku IŞIK
21 Türkiye Merve ÇELİK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORCU-ANTRENÖR İLİŞKİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE COACHING-SPORTS RELATIONSHIP LEVEL IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES)
Oral / Sözel 2019-05-25 10:55:29 Merve ÇELİK
Gökhan ÇAKIR
Ayşegül Gökçe GAYRETLİ22 Ukraine Andriy Vovkanych Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskij Influence of repeated static loadings upon the sportsmen of different specialization
()
Oral / Sözel 2019-05-25 10:55:16 Andriy Vovkanych

23 Türkiye YASEMİN MİRİOĞLU Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bitlis ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERLE FİZİKSEL UYGUNLUK VE ANTROPOMETRİK PROFİL BELİRLEME
(DEFINING PHYSICAL FITNESS PROFILE AND ANTROPOMETRIC WİTH ANTHROPOMETRİC MEASUREMENTS)
Oral / Sözel 2019-05-25 10:54:58 YASEMİN MİRİOĞLU
AZİZ AKSOY

24 Türkiye İmdat ÇAKIR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu RİZE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ KARAR VERME STİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF DECISION MAKING STYLES OF RIZE YOUTH AND SPORTS PROVINCIAL DIRECTORATE EMPLOYEES)
Oral / Sözel 2019-05-25 10:54:49 İmdat ÇAKIR
Arslan KALKAVAN

25 Türkiye Gökhan ÇAKIR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu RİZE’DE YARIŞAN SPORCULARA GÖRE ANTRENÖR DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF COACH BEHAVIOUR ACCORDING TO SPORTMENS COMPETING IN RIZE)
Oral / Sözel 2019-05-25 10:54:34 Gökhan ÇAKIR
Arslan KALKAVAN
Nafiye KARAFAZLI
Cengiz BAYRAKTAR26 Türkiye Sarkhan MAMMADOV Ondokuz Mayıs Üniversitesi LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE ŞEKİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF STATE ANGER AND ANGER EXPRESSION STYLES OF HIGH SCHOOL AND UNIVERSITY STUDENTS)
Oral / Sözel 2019-05-25 10:54:03 Egemen ERMİŞ
Sarkhan MAMMADOV
27 Türkiye Gökhan ÇAKIR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ANTRENÖR-SPORCU İLİŞKİ DÜZEYİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE COACHING-SPORTS RELATIONSHIP LEVEL IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES)
Oral / Sözel 2019-05-25 10:53:54 Gökhan ÇAKIR
Arslan KALKAVAN
Hayri AYDOĞAN
Ayşegül Gökçe GAYRETLİ


28 Türkiye Sarkhan MAMMADOV Ondokuz Mayıs Üniversitesi KADIN ÖĞRENCİLERDE BOŞ ZAMAN ENGELLERİ FARKLILIKLARI
(DIFFERENCES IN LEISURE TIME CONSTRAINTS OF FEMALE STUDENTS)
Oral / Sözel 2019-05-25 10:53:43 Sarkhan MAMMADOV
Egemen ERMİŞ
OsmanİMAMOĞLU29 Türkiye Arslan KALKAVAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILAN JUDOCULARIN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF JUDOKA'S MENTAL TOUGHNESS LEVEL WHO PARTICIPATED IN TURKEY CHAMPIONSHIP)
Oral / Sözel 2019-05-24 15:36:20 Arslan KALKAVAN
Gülcan ÇAKMAKÇI

30 Türkiye İsa KAVALCI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rize 04-06 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN BRUİNİNKS-OSERETSKY TESTİNE GÖRE MOTOR GELİŞİM DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(AN INVESTIGATION OF MOTOR DEVELOPMENT LEVELS OF CHILDREN, WHO WERE IN AGE OF 04-06, ACCORDING TO BRUININKS-OSERETSKY TEST)
Oral / Sözel 2019-05-24 15:36:15 İsa KAVALCI
Arslan KALKAVAN

31 Türkiye Şöhret KÖSE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAZI ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (RİZE İLİ ÖRNEĞİ)
(COMPARISON OF SOME ANTROPOMETRIC PROPERTIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS (EXAMPLE OF RİZE PROVINCE))
Oral / Sözel 2019-05-24 15:36:09 Şöhret KÖSE
Arslan KALKAVAN

32 Azarbaijan Aytan HUSEYNOVA Gence Devlet Universitesi Karşılaştırmalı tarih ve karşılaştırmalı tipolojik dilbilim
(Comparative history and comparative typological linguistics)
Oral / Sözel 2019-05-23 11:15:27 Aytan HUSEYNOVA

33 Türkiye Bahar ZEZE rize recep tayyip erdoğan üniversitesi TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILAN YILDIZ BADMİNTONCULARIN DURUMLULUK VE SÜREKLI KAYGI DÜZEYLERININ İNCELENMESI
(AN INVESTIGATION OF STATE AND TRAIT ANXIETY LEVEL OF BADMINTON PLAYERS WHO WERE PARTICIPATED IN TURKEY CHAMPIONSHIP)
Oral / Sözel 2019-05-22 23:48:35 Bahar ZEZE
Arslan KALKAVAN
34 Türkiye Öznur TÜRÜT Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi TÜRKİYE GENÇLER TAEKWONDO ŞAMPİYONASINA KATILAN SPORCU ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF TURKEY JUNİOR TAEKWONDO CHAMPİONSHİP PARTICIPATING STUDENT ATHLETES ANXİETY LEVELS)
Oral / Sözel 2019-05-22 22:04:25 Öznur TÜRÜT
Arslan KALKAVAN
Nihal AKOĞUZ YAZICI35 Türkiye Ayşe EDİZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi GİRDİ-ÇIKTI MODELİ İLE TÜRKİYE’DEKİ SEKTÖREL YAPININ İNCELENMESİ
(ASSESSING SECTORAL STRUCTURE IN TURKEY WITH INPUT-OUTPUT MODEL)
Oral / Sözel 2019-05-22 10:32:09 Ayşe EDİZ
Nihal GÖKÇE
36 Türkiye Yaşar AKÇA Bartın Üniversitesi KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN İDARİ PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ ÖRNEĞİ
()
Oral / Sözel 2019-05-21 21:03:51 Yaşar AKÇA
Ayşe KAÇER
37 Türkiye Fatma TEZEL ŞAHİN Gazi Üniversitesi Okula Uyum Süreci: Çocuk, Aile, Öğretmen
(School Adaptation Process: Child, Family, Teacher)
Oral / Sözel 2019-05-21 21:02:43 Fatma TEZEL ŞAHİN
Cansu TUTKUN
38 Turkey Mehmet GÖKTEPE Balıkesir Üniversitesi Kadın voleybolcularda farklı germe yöntemlerinin bazı motorik özellikler üzerine akut etkisinin belirlenmesi
(To determine the acute effect of different stretching methods on some motoric features in female volleyball players)
Oral / Sözel 2019-05-17 03:53:30 Erdil DURUKAN
Mehmet GÖKTEPE

39 Turkey Mehmet GÖKTEPE Balıkesir Üniversitesi Kadın voleybol ve hentbol sporcularının solunum fonksiyon testlerinin karşılaştırılması
(Comparison of respiratory function tests of women volleyball and handball players)
Oral / Sözel 2019-05-17 03:53:21 Mehmet GÖKTEPE
Erdil DURUKAN

40 Türkiye Mehmet DALKILIÇ Karamanoğlu Mehmetebey Üniversitesi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL RESISTANCE LEVELS OF STUDENTS STUDYING AT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING DEPARTMENT)
Oral / Sözel 2019-05-16 17:53:33 Mehmet DALKILIÇ
Oruç Ali UĞUR
41 Türkiye Oruç Ali UĞUR Karamanoğlu Mehmetebey Üniversitesi SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL RESISTANCE LEVELS OF STUDENTS STUDYING AT SPORTS MANAGEMENT DEPARTMENT)
Oral / Sözel 2019-05-16 14:00:59 Oruç Ali UĞUR
Mehmet DALKILIÇ
42 Türkiye Öznur AKPINAR Karamanoğlu Mehmetebey Üniversitesi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SELF-CONFIDENCE LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING DEPARTMENT STUDENTS)
Oral / Sözel 2019-05-16 14:00:45 Öznur AKPINAR
Selahattin AKPINAR
43 Türkiye Öznur AKPINAR Karamanoğlu Mehmetebey Üniversitesi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SOCIAL APPEARANCE ANXIETY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING DEPARTMENT STUDENTS)
Oral / Sözel 2019-05-16 14:00:29 Öznur AKPINAR
Tekin ÇOLAKOĞLU
Selahattin AKPINAR44 Türkiye Duygu Tuğba BAYSAL Karamanoğlu Mehmetebey Üniversitesi SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS’ PROBLEM SOLVING SKILL LEVELS)
Oral / Sözel 2019-05-16 14:00:14 Duygu Tuğba BAYSAL
Kazım NAS
Öznur AKPINAR45 Türkiye Selahattin AKPINAR Karamanoğlu Mehmetebey Üniversitesi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE COMMUNICATION SKILL LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING DEPARTMENT STUDENTS)
Oral / Sözel 2019-05-16 13:59:50 Selahattin AKPINAR
Oruç Ali UĞUR
46 Türkiye Selahattin AKPINAR Karamanoğlu Mehmetebey Üniversitesi SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE COMMUNICATION SKILL LEVELS OF SPORTS MANAGEMENT DEPARTMENT STUDENTS)
Oral / Sözel 2019-05-16 13:59:37 Selahattin AKPINAR
Öznur AKPINAR

47 Turkey Mehmet GÖKTEPE Balıkesir Üniversitesi Boks sporcularında solunum fonksiyon parametreleri ile bazı motorik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
(Determination of the relationship between the respiratory function parameters and some motoric properties of the boxers)
Oral / Sözel 2019-05-16 13:59:21 Mehmet GÖKTEPE
Erdil DURUKAN

48 Lithuania Simona PAJAUJIENE Lithuanian Sports University Fighting Obesity: Humanistic Approach
()
Oral / Sözel 2019-05-15 20:59:44 Simona PAJAUJIENE

49 Azerbaijan Murad SULTANOV A.I.Qarayev Institute of Physiology, National Academy of Sciences of Azerbaijan Competitive anxiety in youth football players and sports students. Does have differences?
()
Oral / Sözel 2019-05-15 02:58:19 Murad SULTANOV

50 Iran, Islamic Republic of Hossein Heidari NIK Physical Education Conservatory arak The study of body abnormalities in Mental retardation and effect of corrective exercises on abnormality
()
Oral / Sözel 2019-05-12 01:08:51 Hossein Heidari NIK

51 Türkiye Şerife Serap ALMIŞ İZNİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Atasporumuz Güreşin Çocuk Gelişimine Etkisi
(Turkish Ancestral Sport Wrestling Influence on Child Development)
Oral / Sözel 2019-05-11 16:24:24 Şerife Serap ALMIŞ

52 Türkiye Süleyman GÖNÜLATEŞ Pamukkale Üniversitesi Görsellere Göre Selçuklu Türklerinde Spor Hayatı
(Sports Life in Seljuk Turkish According to Images)
Oral / Sözel 2019-05-10 21:04:16 Süleyman GÖNÜLATEŞ
Gülten İMAMOĞLU

53 Türkiye Süleyman GÖNÜLATEŞ Pamukkale Üniversitesi SPOR EĞİTİMLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FAİRPLAY DAVRANIŞLARI
(FAIRPLAY BEHAVIORS IN SPORTS TRAINING UNIVERSITY STUDENTS)
Oral / Sözel 2019-05-10 21:04:09 Süleyman GÖNÜLATEŞ
Osman İMAMOĞLU

54 Türkiye Mehmet GÜNAY Gazi Üniversitesi Sporcu Sağlığı ve Performansın Geliştirilmesinde Antrenörün Rolü
(The Role Of Coaches For Improving Athletes Health And Performance)
Oral / Sözel 2019-05-10 13:15:23 Mehmet GÜNAY

55 Türkiye Süheyla Suzan GÖKALP ALICA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadına Yönelik Ve Aile İçi Şiddete Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubu (Grevio) Türkiye Raporu
(Expert Group’s (Grevio) Turkey Report on the Struggle Against Domestic Violence and Women)
Oral / Sözel 2019-05-10 13:04:49 Süheyla Suzan GÖKALP ALICA

56 Turkey Murat ÇELEBİ Bartın University Effects of Wrestling Bouts on Anaerobic Power in Wrestlers
()
Oral / Sözel 2019-05-09 23:46:34 Murat ÇELEBİ

57 Ukraine Lyubomyr VOVKANYCH Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskij Influence of continuous vibrations upon performance in sports
()
Oral / Sözel 2019-05-09 20:45:32 Lyubomyr VOVKANYCH
Yuriy BORETSKIY
Yaroslaw SVYSHCH
Hrystyna SHAVEL
Roksolana TYMOCHKO-VOLOSHYN

58 Iran, Islamic Republic of Mir Hamid SALEHIAN Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. Relationship between narcissism and coping strategies with competitive stress in elite athletes
()
Oral / Sözel 2019-05-09 20:44:39 Mir Hamid SALEHIAN
Rogayeh SAMADI
59 Algeria Khiri DJAMAL University of Bouira / Algeria The Role of Sport and Achieving Sustainable Development Goals
()
Oral / Sözel 2019-05-09 20:44:30 Khiri DJAMAL
Mansourı NABIL
60 Türkiye Emre ÖZCAN Kocaeli Üniversitesi 20-26 Yaş Erkek Yüzücülerde Progresif Kapsamlı Dinamik Germe Egzersizlerinin 50 Metre Yüzme Sürelerine Ve Kulaç Sıklığına Etkisi
(Effect of Progressive Extensive Stretching Exercises in 20-26 Years Old Male Swimmers on 50 Meters Swimming Time and fathom frequency)
Oral / Sözel 2019-05-09 20:44:20 Emre ÖZCAN
Pınar PINARLI
Hakan AKDENİZ61 Türkiye Yaşar AKÇA Bartın Üniversitesi Girişimciyi Etkileyen Motivasyon Özellikleri
(Motivation Factors Affecting Entrepreneurs)
Oral / Sözel 2019-05-09 20:44:09 Yaşar AKÇA
Şaban ESEN
Gökhan ÖZER62 Türkiye Yaşar AKÇA Bartın Üniversitesi Çağın Vebası: Sanal Bahis Siteleri
(The Plague of the Age: Virtual Betting Sites)
Oral / Sözel 2019-05-09 20:43:45 Yaşar AKÇA
Şaban ESEN
Gökhan ÖZER63 Türkiye İsmet RASUL Bartın Üniversitesi Bocce Liglerinde Mücadele Eden Sporcuların Fiziksel Aktiviteye Katılım Düzeyleri İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
()
Oral / Sözel 2019-05-09 20:43:33 İsmet RASUL
Akif ÖZKAN
Şükran KOCAKULAK
Taner BOZKUŞ


64 Algeria Khiri DJAMAL University of Bouira / Algeria The Role of Sport and Achieving Sustainable Development Goals
()
Oral / Sözel 2019-05-08 20:57:40 Khiri DJAMAL

65 Türkiye Akif ÖZKAN Bartın Üniversitesi Banka Çalışanlarının Fiziksel Aktiviteye Katılım Düzeyleri İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
(--)
Oral / Sözel 2019-05-07 22:57:17 Akif ÖZKAN
Şükran KOCAKULAK
Mine TURĞUT
Ceyda TEKİNDUR


66 Türkiye Öznur AKYÜZ Manisa Celal Bayar Üniversitesi Pilates Egzersizlerinin Kuvvet, Esneklik ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri
(The Effects of Pilates Exercises on Strength, Flexibility and Body Composition)
Oral / Sözel 2019-05-07 22:54:59 Yeliz DOĞRU
Murat AKYÜZ
Öznur AKYÜZ
Ömer AKYÜZ


67 Türkiye Ayşegül YAPICI Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Menstrual Siklusun Anaerobik Güce ve Sıçrama Performansına Etkisi
(The Effect of Menstrual Cycle on Anaerobic Power and Jumping Performance)
Oral / Sözel 2019-05-06 14:14:01 Ayşegül YAPICI
Özden YALÇIN
Eylem ÇELİK
68 Türkiye Ayşegül YAPICI Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 6 Haftalık Terabant Antrenmanlarının Solunum Fonksiyonu, Üst Ekstremite Kas Kuvveti ve Yüzme Performansı Üzerine Etkisi
(The Effect of 6-Week Terabant Workouts on Pulmonary Function, Upper Extremity Muscle Strength and Swimming Performance)
Oral / Sözel 2019-05-06 14:13:50 Ayşegül YAPICI
Havva ÇAĞİN

69 Türkiye Ayşegül YAPICI Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Basketbolcularda Kor Antrenmanlarının Bazı Motorik Özellikler, Solunum Fonksiyon Parametreleri ve Şut İsabetliliği Üzerine Etkisi
(The Effects of Core Trainings on Some Motoric Features, Pulmonary Function Parameters and Shot Accuracy in Basketball Players)
Oral / Sözel 2019-05-06 14:13:42 Ayşegül YAPICI
Mihrican YILMAZ
Engin Güneş ATABAŞ
70 Türkiye İsmail POLATCAN Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Spor Tüketici Ölçeği (STÖ): Ölçek Geliştirme, Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması
(Sport Consumer Scale (SCS): Study of Scale Development, Validity and Reliability)
Oral / Sözel 2019-05-03 09:36:23 İsmail POLATCAN
Zeki COŞKUNER

71 Türkiye Cengiz ARSLAN Fırat Üniversitesi GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EGZERSİZ VE FİTNESS EKİPMANLARININ TARİHİ GELİŞİM SÜREÇLERİ
(HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS OF EXERCISE AND FITNESS EQUIPMENTS)
Oral / Sözel 2019-05-02 11:56:02 Cengiz ARSLAN

72 Macedonia Fadil MAMUTI Tetova University Globalization and its Impact on the Quality of Physical Education in Nourth Macedonia
(Globalization and its Impact on the Quality of Physical Education in Nourth Macedonia)
Oral / Sözel 2019-05-02 11:55:52 Fadil MAMUTI

73 Romania Dana BADAU Tirgu Mures University Trends of Assesment in Physical Education
(Trends of Assesment in Physical Education)
Oral / Sözel 2019-05-02 11:55:42 Dana BADAU

74 Turkey Aziz AKSOY Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bitlis Mesleki Düşük Doz Radyasyona Maruz Kalan Radyoloji Teknikerlerinin Serumlarında Oksidatif DNA Hasarının belirlenmesi
(Determination of Oxidative DNA Damage in Blood Serums of Radiology Technicians Occupationally Exposed to Low Dose Radiation)
Oral / Sözel 2019-04-26 12:39:49 Aziz AKSOY
Funda BULUT ARIKAN

75 Türkiye Tural VERDİYEV Firat Universitesi 1918-1953 Yılları Arasındaki Gelişmeler
(Developments Between 1918-1953)
Oral / Sözel 2019-04-26 12:39:34 Tural VERDİYEV

76 Türkiye Murat SARIKABAK Bartın Üniversitesi FERDİ ve TAKIM SPORU YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMİNATİON OF EMOTİONAL INTELLİGENCE LEVELS OF INDIVIDUAL AND TEAM SPORTS PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORTS TEACHER CANDİDATES)
Oral / Sözel 2019-04-25 22:26:29 Murat SARIKABAK


77 Türkiye Vedat ÇINAR Fırat Üniversitesi Obezite ve Fiziksel Aktivite
(Obesity and Physical Activity)
Oral / Sözel 2019-04-12 01:36:39 Vedat ÇINAR

78 Ukraine Andriy VOVKANYCH Lviv University Influence of repeated static loadings upon the sportsmen of different specialization
(Influence of repeated static loadings upon the sportsmen of different specialization)
Oral / Sözel 2019-04-12 01:36:31 Andriy VOVKANYCH

79 Türkiye Nazife KARADAĞ Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Güçlendirme Süreçlerine İlişkin Algılarının İncelenmesi
(Investigation of the Perceptions of Instructors on Empowerment Processes)
Oral / Sözel 2019-04-03 16:19:11 Nazife KARADAĞ
Cengiz Alper KARADAĞ
80 Türkiye Hülya ANT Bartın Üniversitesi Sedanter Kadınlara Uygulanan 8 Haftalık Genel Cimnastik Antremanlarının Bazı Antropometrik Ölçümler ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi
(-)
Oral / Sözel 2019-04-03 16:18:47 Hülya ANT
Tansu KURTULDU
Taner BOZKUŞ
Mine TURĞUT


81 Türkiye Cansu TUTKUN Bayburt Üniversitesi Aile ikliminin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of family climate in terms of some variables)
Oral / Sözel 2019-04-03 16:18:33 Fatma TEZEL ŞAHİN
Zeynep Nur AYDIN KILIÇ
Cansu TUTKUN82 Türkiye Ayşe EDİZ Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Gençlerin Spora Bakışının Ankara Merkez İlçeleri Açısından Karşılaştırılması
(The Comparison of Youth in Sports in terms of Central Districts of Ankara)
Oral / Sözel 2019-04-03 16:17:45 Ayşe EDİZ
Şenol ALTAN
83 Türkiye Öğr.Gör.Dr.Menekşe SAKARYA Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman MYO KUP ŞEKLİNİN ÇİZGİLİ DESENLİ ELBİSEDE BEDEN FORMU ALGISINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF THE LINE SHAPE ON THE PERCEPTION OF BODY FORM IN STRIPED PATTERNED DRESS)
Oral / Sözel 2019-03-29 19:11:00 Öğr.Gör.Dr.Menekşe SAKARYA
Prof.Dr.Saliha AĞAÇ
84 Türkiye Merve DURA Bartın Üniversitesi 10-12 Yaş Basketbolculara Uygulanan Temel Basketbol Antrenmanının Dinamik Dengeye Etkisi
(The effect of basic basketball training on the dynamic balance of basketball players aged 10-12.)
Oral / Sözel 2019-03-28 15:33:00 Merve DURA
Taner BOZKUŞ
Mine TURĞUT
85 Turkey Tülin ATAN OMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Anaerobik Egzersiz Sonrası Müzik Dinlemenin Toparlanmaya Etkisi
(Effect of Music on Recovery After an Anaerobic Exercise)
Oral / Sözel 2019-03-21 18:12:06 Tülin ATAN


86 Türkiye Berna YILDIRIM ARTAÇ Gazi Üniversitesi Dijital Oyun Karakter Kostümlerinin Göstergebilimsel Çözümlenmesi
(A Semiotic Analysis of Character Costumes in Digital Games)
Oral / Sözel 2019-03-21 18:11:29 Berna YILDIRIM ARTAÇ
Saliha AĞAÇ
87 Azerbaijan Cavid BAGIRZADE Gence Devlet Universitesi 918-Cİ İL İYUN BÖHRANININ SƏBƏBLƏRİ VƏ ARADAN QALDIRILMASI HAQQINDA
(About the causes and revealing of June crisis 1918.)
Oral / Sözel 2019-03-21 18:11:06 Cavid BAGIRZADE